Generalforsamling

Tennisgeneralforsamling 2022
Dagsorden er ifølge Harlev Idræts Klubs vedtægter
Dagsorden til generalforsamlingen mandag den 3. oktober 2022 kl. 19.30 i 
tennisklubhuset
1. Valg af dirigent
2. Beretninger, formand samt udvalg, alle fremlagt af formanden
3. Hædersbevisninger (ikke en del af Harlev Idræts Klubs vedtægter)
4. Orientering om regnskab (regnskab fremlægges til godkendelse på
 HIK´s hovedgeneralforsamlingen marts 2023)
5. Valg af afdelingsformand – ikke i år
6. Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer. Stemmeret i
 foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og
 afdelingsbestyrelse, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer.
 På valg er Karen Tanggaard og Peter Dyrholm
7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før
 Generalforsamlingen)
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er Tennisafdelingen vært ved et mindre traktement.
Bestyrelse

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tennisgeneralforsamling 2021

Dagsorden er ifølge Harlev Idræts Klubs vedtægter

Dagsorden til generalforsamlingen torsdag den 30. september 2021 kl. 19.30 i tennisklubhuset – 19 deltagere.

 1. Valg af dirigent – Christian Kjeldsen valgt.
 2. Beretninger, formand samt udvalg, alle fremlagt af formanden.

Formandens beretning:

Så er der igen gået et år. Vi var spændte på, om de nye medlemmer fra 2020, ville komme igen i 2021. Vi skrev en speciel mail til dem, hvor vi fortalte om aktiviteterne i 2021, hvor vi fortsat ville fokusere på træning og sociale arrangementer målrettet dem. Der er da en del, der har meldt sig ind igen, men slet ikke alle. Til gengæld er der kommet mange nye igen i år, men ingen af dem har meldt sig til træning eller deltaget i diverse arrangementer, og med det elendige vejr vi havde i maj og juni, så synes jeg ikke rigtigt, at de selv har booket og spillet.

Der er 150 medlemmer i år mod 155 sidste år, så det er meget tilfredsstillende, men jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt vi kan blive med at holde det fine medlemstal.

Vi har besluttet, at man kan være passivt medlem af tennis. Så kan man bare ikke spille, men deltage i sociale arrangementer. Vi har indtil videre 1 passivt medlem.

Nicolas Andersen stoppede desværre som træner i midten af juni, da han flyttede til Aalborg. Men med uvurderlig hjælp fra Lars Nielsen, kunne træningen for seniorer fortsætte. Juniorerne måtte nøjes med mig. I slutningen af august lykkedes det så at få en ny træner til juniorerne. Han hedder Thor, og er en ung venlig fyr, som lægger megen vægt på træning og ikke så meget på leg. Thor vil gerne være træne i Harlev Tennis igen næste år, og mon vi ikke også kan regne med hjælp fra Lars igen.

Aktiviteten på banerne har været stor, og vi har haft mange arrangementer med fin tilslutning.

Igen i år ros til aktivitetsudvalget for alle deres gode aktiviteter i løbet af sæsonen.

Låsesystemet fungerer stadigvæk perfekt. Der er en del unge mennesker, der bruger den overdækkede terrasse til lidt af hvert, men det er noget vi må tåle. Det giver noget oprydning, men heldigvis ikke hærværk af betydning.

Internetnet fungere også tilfredsstillende, og Karen Tanggaard har i løbet af sæsonen sørget for klubreservationerne, det er bedst at kun én person har ansvaret for det. Der er stadigvæk gratis trådløst internet i klubhuset.

Medlemmer kan leje tennisanlægget til familiearrangementer m.m. Ernst med familie har igen i år benyttet sig af den mulighed.

Næshøjskolen låner stadigvæk tennisanlægget i forbindelse med idrætsundervisningen. Karen har den kontakt og sørger for bookningen. Vi har i det hele taget et meget fint samarbejde med Næshøjskolen. Jeg mener ikke, at tennisanlægget har taget skade af at blive lånt ud.

Tennisafdelingen er stadigvæk med i OK ordningen. Det gav i sæson 2020 ca. kr. 8.800,00. Det bliver nogenlunde det samme i år forlyder det. Vi har været 7 flagposter ved cykelløbet Aarhus-Odense-København. Det tjente vi 4.800,00 på.

Vi har i år kun bragt girokort ud for Grundejerforeningen, og det har vi tjent kr. 6.000,00 på. Grundejerforeningen har vist besluttet ikke at udgive Informationsbogen mere, så der mister vi en indtægtskilde på kr. 6.000,00.

Vi har bragt 600 foldere ud for Meny og det gav 1 kasse øl og god rabat på sandwich til standerhejsning

Tak til de medlemmer, som hjælper med de opgaver

Den nye hal forventes færdig til medio december 2021, og der er fordelt haltider for det første halve år. Tennis får følgende timer:

Mandag – onsdag og fredag fra 9.00 – 12.00

Søndag 10.00 – 13.00

Torsdag 15.00 – 16.00 – eftermiddage er forbeholdt juniorer

Efter det halve år vil der være ny fordeling, og vi må så se, om interessen for at spille i hallen er stor nok til at dække lejen. Jeg har fået oplyst, at lejen pr. time bliver kr. 135,00, med et ugentligt timetal på 13 giver kr. 1.755,00 pr. uge og i 20 uger giver det en lejeudgift på i alt kr. 35.100,00.

Hvis vi får 50 medlemmer som hver betaler et vinter kontingent på kr. 700,00 pr. medlem giver kr. 35.000,00. Jeg ved ikke, om der vil være stor nok interesse, men det kan kun tiden vise. Vi binder os kun for tiden indtil 30. april 2022.

Der er ikke indsamlet så mange penge til hallen som håbet, derfor er alle afdelinger blevet bedt om at søge fondsmidler til egne materialer, og Karen, som er ekspert i at søge om penge, har søgt Velux-fonden om kr. 20.000,00, og dem har vi fået. Det beløb har vi doneret til Harlev Idræts- og Kulturcenter, så vi bliver bronze sponsorer. Det er meningen, at der skal ske en officiel overrækkelse. Nu når vi taler om Karens evne til at søge om penge, så mener jeg, at der kan være yderligere penge på vej.

Juniorudvalget:

Vi har 25 juniorer i år, og alle nye har fået en gratis ketsjer. Der har været træning om onsdagen og alm. spil om mandagen. Vi har i udvalget haft 3 arrangementer for dem. Første træningsdag fik de pizza efter træning, og mandag den 28. juni afviklede vi - med stor hjælp fra Marianne og Morten – en juniorhyggeturnering, hvor søskende og forældre deltog, og med efterfølgende hotdogs.

I går var der afslutningsfest med ca. 20 deltagere. Det afviklede Michelle – med hjælp fra sine svigerforældre. En stor succes kan jeg se på facebook.

Beretning fra Aktivitetsudvalget 2021

På trods af Corona og det helt almindelige omskiftelig vejr , Har vi i år haft en fantastisk god sæson og rigtig mange gode timer på banerne.

 1. 25/4 Havde vi sæson Kick-off med 16 deltagere og Pizza til afslutning .

Else og Erik vandt og blev hyldet på bedste vis.

 1. 3/6 Var der Tøsse Tennis med 17 deltagere og afsluttet med Tapas.
 2. 10/6 Havde vi Mande hygge spil med 10 deltagere og som sædvanlig afsluttet

Pølser og øller.super hyggelig aften.

 1. 25/6 Havde vi Hygge tunering med 13 deltagere. Afsluttet med Hotdogs.
 2. 22/8 SøndagsBrunch med 14 deltagere og super gode kampe og Brunch.
 3. 3/9 Havde vi sensommer hyggetunering med 10 deltagere . og afsluttet

med hotdogs. Kirsten & Hans Jørn vandt og blev hyldet mm.

 1. 16/9 Var der Tøsser by night og der kom 8 deltagere og de afsluttede aftenen

Med oste & pølse bord mm.

D.23/ 9 Mænner i mørket blev aflyst pga. Kun 1 havde tilmeldt sig.

DGI – Turnering. Peter

Mixdouble: DGI. ?

Åben –Tennis: Der har været tilgang af flere medlemmer i år .

Med tak for en fantastisk god sæson Aktivitets udvalget .2021.

Beretning fra baneudvalget 2021

2021 har igen været en rolig sæson for baneudvalget.

Der er dog sket nye ting.

I foråret fik vi installeret et lille anlæg der øger vandtrykket, og dermed hjælper til at gøre vandingen af banerne mere stabilt. Det er en ret lille – og billig – pumpe, men den hjælper.

Selve pumpen koster kun ca. kr. 2000.-, men det viste sig at installationsarbejdet blev ret dyrt, på trods af at vi selv klarede gravearbejde mv. Vi havde forventet den samlede udgift kunne holdes godt under kr. 10.000.-. Både el arbejdet og vvs arbejdet viste sig dog noget mere omfattende end ventet, så den samlede pris endte i nærheden af kr. 20.000.-

Indtil for ret nylig har der været tradition for at der ikke blev spillet på banerne før vi alle andægtigt havde lyttet til formandens tale og højtideligt hejst flaget ved standerhejsningen, og sæsonen dermed officielt blev skudt i gang.

Det har vi ændret lidt de sidste par år, hvor har vi åbnet for nogen af banerne inden standerhejsningen, hvis vejret og forholdene i øvrigt har gjort det muligt.

Det vil vi helt sikkert fortsætte med fremover. Standerhejsningen vil stadig markere starten på sæsonen, men der vil være muligheder for lidt opvarmning og tyvstart for de friske.

I foråret var der jo lidt ballade med forsamlingsforbud mv. så vi havde ikke vores sædvanlige fælles arbejdsdag i forbindelse med klargøring af baner og klubhuse.

Arbejdet blev klaret alligevel, men i små bidder.

Til næste forår vender vi tilbage til den vanlige model, og klarer det største slæb i samlet flok.

Til sidst det der heldigvis kan bruges år efter år…:

Banerne har igen været i tip top stand og der har ikke været nævneværdige problemer i og omkring klubhuset.

Banelukningen bliver som vanligt sidste lørdag i oktober – i år er det samtidig den næst sidste dag i oktober, så der kan spilles hele oktober – hvis vejret ellers tillader det.

Også i år en stor tak til alle der hjælper med at holde baner og klubhus i meget fin stand, så det altid er en fornøjelse at komme på anlægget.

Tak for en god sæson fra baneudvalget.

Superseniorerne udgør en stabil gruppe på 40 personer. Der er altid fyldte baner og højt humør, når der spilles tirsdag og torsdag morgen. Derudover er superseniorerne altid flittige deltagere ved diverse arrangementer, ligesom de også spiller på andre tider i ugens løb. Desværre har regnvejret driller en del gange, specielt ved sæsonstart i maj, hvor det desværre var nødvendigt med aflysninger. Som tidligere år tager superseniorerne sig af rengøringen af klubhuset for at tjene penge til efterårsfesten.

Passivt medlem.

Der er mulighed for at blive passivt medlem, hvor kontingentet er 100 kr.

Som passivt medlem kan man deltage i de sociale arrangementer, men man kan ikke spille på banerne.

Formålet er, at man kan bevare kontakten til sine tidligere tennisvenner.

Der er stor interesse blandt de fremmødte for at høre nærmere om mulighederne for tennis i Multihallen, og der bliver spurgt ind til den aftale, tennisafdelingen har truffet med HIogK angående tennisafdelingens engagement i den fremtidige drift.
Der udtrykkes en del skepsis og lidt ængstelse for det beløb på 35.000 kr., som tennisafdelingen har bundet sig for i perioden frem til 30. april 2022, da beløbet udgør det meste af vores formue.
Men der udtrykkes også erkendelse af, at vi som afdeling skal være med til at få Multihallen godt i gang og bruge perioden til at finde niveauet og efterspørgslen for tennis i hallen.
Derfor udtrykker generalforsamlingen en opfordring til bestyrelsen om, ikke at binde sig for yderligere timer i Multihallen, før perioden frem til 30. april 2022 er evalueret.
Bestyrelsen opfordres også til at arbejde med salg af timerne på timebasis,

3.Hædersbevisninger (ikke en del af Harlev Idræts Klubs vedtægter)

Bestyrelsen har besluttet at tildele Inge Saunte og Marianne Eriksen 15 års jubilæumspokalen for sæson 2021

De skal have pokalen som tak for alle sociale tiltag og for deres altid gode humør. Man får aldrig nej, hvis man har brug for en hjælpende hånd f.eks. ved juniorarrangementer og ekstra spil for let øvede medlemmer.

Der er ikke plads til flere navne på pokalen, så det er sidste år, pokalen uddeles.

Jubilæumsnåle:

Morten og Karen har ved sæsonafslutning i år udført frivilligt arbejde for Harlev Tennis i 10 år, derfor skal de på HIKs generalforsamling til marts næste år have overrakt 10 års nålen. Det er et HIK tiltag.

 1. Orientering om regnskab (regnskab fremlægges til godkendelse på

HIK´s hovedgeneralforsamlingen marts 2022)

Vi fremlægger jo ikke regnskabet for tennisafdelingen her på generalforsamlingen. Det hører til på hovedgeneralforsamlingens, som afholdes sidst i marts 2022, så hvis man vil vide nøjagtigt, hvordan vort regnskab for 2021 bliver, så kom endelig til den hovedgeneralforsamling. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvad årets resultat bliver.

 1. Valg af afdelingsformand – Barbara Koch er på valg og blev genvalgt.
 2. Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer. Stemmeret i

foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og

afdelingsbestyrelse, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Morten Nørlem, og Morten blev genvalgt.

Vi vil jo gerne udvide bestyrelsen med 1 til 2 personer

Ud over bestyrelsen har vi jo også udvalgene. Man bliver ikke valgt til udvalgene på generalforsamlingen, medlemmerne hertil finder bestyrelsen selv. Vi håber, at alle fortsætter til næste år. Udvalgene er meget vigtige i forbindelse med arbejdet i løbet af sæsonen.

 1. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før

Generalforsamlingen)- Ingen indkomne forslag.

 1. Eventuelt -ingenting under dette punkt.

Til slut tak til alle, som har været involveret i at få Harlev Tennisklub til at fungere i sæson 2021.

Barbara Koch                          Christian Kjeldsen                                                 Karen Tanggaard

    Formand                                    Dirigent                                                                 Referent

Efter generalforsamlingen er Tennisafdelingen vært ved et mindre traktement.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tennisgeneralforsamling 2020

Dagsorden er ifølge Harlev Idræts Klubs vedtægter
Dagsorden til generalforsamlingen torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.30 i
tennisklubhuset
19 medlemmer deltog.
1. Valg af dirigent – Christian Kjeldsen
2. Beretninger, formand samt udvalg, alle fremlagt af formanden
Formandens beretning:
Så er der igen gået et år – og hvilket år. Takket være Corona, så har vi fået en masse
nye medlemmer. Det skyldes nok, at tennis var en af de idrætsgrene sammen med
golf, som man måtte dyrke fra slutningen af april.
Vi har fået 50 nye medlemmer, de fleste af dem i alderen 18 til 40 år, 2 superseniorer
og 16 juniorer.
Der er også nogle medlemmer, der er stoppet, men vi er d.d. 155 medlemmer imod
101 sidste år.
Vi har bestræbt os på at tage godt imod de nye medlemmer, hvoraf mange aldrig eller
næsten aldrig har spillet tennis før.
Heldigvis har vi haft en meget dygtig træner i Nicolas Andersen og en uvurderlig og
dygtig hjælp fra Lars Nielsen. De 2 har i perfekt samarbejde hver mandag trænet
begyndere og letøvede fra 8. maj – kun undtaget 2 uger i juli. Den træning slutter på
mandag den 5. oktober.
Nicolas har været enetræner for juniorer, og det har han været helt enestående til. Der
bliver både leget og undervist i tennis. Desværre skal Nicolas begynde at studere i
Aalborg efter sommerferien næste år, men han vil meget træne hos os indtil
sommerferien. Nicolas kender os jo, så han vil prøve at finde en træner til os i sin
tennis bekendtskabskreds. Mon vi ikke også kan regne med hjælp fra Lars igen næste
år.
Aktiviteten på banerne har været stor, vi har som I har hørt mange arrangementer
med fin tilslutning.
Igen i år ros til seniorudvalget for alle deres gode aktiviteter i løbet af sæsonen.
Låsesystemet fungerer – med et par bump på vejen - stadigvæk perfekt. Der er en del
unge mennesker, der bruger den overdækkede terrasse til lidt af hvert, men det er
noget vi må tåle. Det giver noget oprydning, men heldigvis ikke hærværk af
betydning.
Internetnet fungere også tilfredsstillende, og Karen Tanggaard har i løbet af sæsonen
sørget for klubreservationerne, det er bedst at kun én person har ansvaret for det. Der
er stadigvæk gratis trådløst internet i klubhuset.
Medlemmer kan leje tennisanlægget til familiearrangementer m.m. Ernst med familie
har igen i år benyttet sig af den mulighed.
Næshøjskolen låner stadigvæk tennisanlægget i forbindelse med
idrætsundervisningen. Karen har den kontakt og sørger for bookningen. Vi har i det
hele taget et meget fint samarbejde med Næshøjskolen. Jeg mener ikke, at
tennisanlægget har taget skade af at blive lånt ud.
Tennisafdelingen er stadigvæk med i OK ordningen. Det gav i sæson 2019 ca. kr.
6.200,00, og det ser ud til, at give mere i år.
Vi har i år kun bragt girokort ud for Grundejerforeningen, da Grundejerforeningen
har besluttet kun at udgive Informationsbogen hvert andet år, så det har vi ikke gjort i
år, men skal vi sikkert til næste år. Derfor har vi år kun tjent kr. 6.000,00 på den
opgave mod kr. 12.000,00 sidste år.
Tak til de medlemmer, som hjælper med den opgave.
Hal 2, kaldet Harlev Idræts og Kulturhus. Hallen bliver bygget. Der er indhentet 3
tilbud. Der er jævnligt møde med styregruppen, så sent som i mandags. Der er ikke
samlet så mange penge ind i Harlev som håbet, derfor er man nødt til at prioritere.
Man regner med at begynde arbejdet i begyndelsen af 2021.
På generalforsamlingen 2019 lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for at
omdanne f.eks. bane 2 til en hardcore bane.
Og det har vi gjort. Her er, hvad jeg skrev til de øvrige bestyrelsesmedlemmer den 20
februar 2020:
Så har jeg talt med formanden for TST.
Deres gummibelægning vil hun ikke anbefale, fordi banerne bliver som brun sæbe,
når de er våde. Man anlægger i det hele taget ikke den slags baner mere.
I Stautrup har de kunstgræsbaner, og dem kan man spille på hele året – og de gør de.
Deres kunstgræsbane er ny anlagt altså ikke oven på grusbane har incl. hegn kostet
kr. 300.000,00.
Britta fra TST henviste så til PJ Sport – det tidligere Virklund Sport, og jeg har talt
med en meget vidende mand derfra.
Han spurgte om, hvor gamle banerne er, og da han hørte, at de er fra 1986, så kunne
han regne ud, at grundfunderingen er slagger – og det er den jo i høj grad.
Han vidste fra Skovbakken Tennis – som har overtaget et par baner fra en eller anden
Risskov klub – at hvis man ikke fjerner slaggerne, så bliver banen bulet, da slagger,
som vi jo ved, kommer op i frostvejr.
Det vil sige, at vi skal fjerne grus og slagger, desuden en god ide så at lægge et nyt
dræn, når vi nu var i gang, lægge et lang sten, så stenmel, så stabilgrus, inden man til
slut lægger kunstgræs. Han gætter på, at det vil koste kr. 200.000,00 + moms – altså
kr. 250.000,00, da vi jo ikke kan trække moms fra. Hvis man havde kunnet lægge
kunstgræs ovenpå eksisterende bane, hvis bare rødgruset blev fjernet, så vil prisen
være kr. 110.000,00 + moms - altså kr. 137.500,00. Det er som sagt hans gæt på 
priser, men lige meget hvad, så er det jo langt over, hvad vi vil investere i
tennisanlægget, når man tænker på, at vi jo får en nye hal, men så er det da undersøgt.
Der findes andre belægninger, men de bliver bare endnu dyrere. Vor træner Nicolas
kunne heller ikke anbefale hardcore bane, da de bliver glatte, bare der falder 2 dråber
vand. Han er opvokset delvist i Frankrig, og der kan det give mening, da
vejrforholdene er ganske anderledes.
Juniorudvalget:
Som sagt har vi fået 16 nye juniorer, og alle har som sagt fået en gratis ketsjer. Der er
ca. 9, der trofast dukker op hver mandag. Vi har i udvalget haft 2 arrangementer for
dem. En mandag fik de pizza efter træning, og i søndags afviklede vi – med stor
hjælp fra Marianne og Morten – en juniorhyggeturnering med efterfølgende hotdogs.
Der var 15 deltagere, og jeg tror, at det kaster 3 nye seniormedlemmer og 2
juniormedlemmer af sig. Jeg opfordrede et par forældre til at gå ind i juniorudvalget
og 2021, og jeg fik 1 positivt svar indtil videre. Vi skal nok også finde nr. 2
Aktivitets – udvalget:
d. 2 /5 Skulle vi starte sæsonen med et KICK-OFF arrangement. Men det blev jo
desværre aflyst pga. Corona.
d. 11/6 Var der Mande arrangement, Machoaften hvor der mødte 17 -mand op +
Morten & .Henning og de fik spillet masser af gode kampe og her efter havde
Henning grillet dejlige pølser til os alle og øl mm.
d. 17/6 Havde vi TØSEAFTEN.
Der var også stor tilslutning i år.
17 Tøser mødte op og spillede og spiste Tapas , vin & øl & Godt vejr – og masser af
tøse hygge.
Juli; der holdt vi Pause – Ferie.
d.30/8 Havde vi et fint Søndags Brunch arrangement, hvor der mødte 12 tilmeldte op til en hyggelig formiddag. Jens Røgen var KOK på grillen så alle blev mætte.
( Arrangementet blev flyttes en uge frem pga. Kraftig regn. )
d.4/9. Hygge-Tunering
Der var 17 tilmeldte + Babara. Og vi havde Mogens på Grillen. Der blev spillet i 2
timer hvor efter vi fik Hot-Dogs og pølser mm. Og vin – øl og vand.
Karen Tinggård & Jacob Damsgård vandt tuneringen. ( de fik chokolade )
En fantastisk hyggelig aften.
PS! Da de sidste 8 deltagere var færdig med oprydning og opvasken var der en der
syntes at vi godt kunne prøve at spille lidt tennis der ude i mørket.
Vi spillede endtil kl 23.30 – Da Byens Natteravne kom forbi.
Og det var da bare skie sjovt.:-)d. 17/9 Havde vi TØSE BY Night – Tennis aften med lys på banen. Der mødte 15
tilmeldte op til dette fint tilrettelagte arrangement og mange nye med.
der blev serveret oste & pølse bord.
d. 24/9 .
Der var 4 tilmeldte + Morten & Henning og Viggo sørgede for at dække bord og
stege pølser til os alle. En hyggelig aften.
DGI – Turnering. .Peter -
Mixdouble: DGI. Karen
Åben –Tennis: Der har været god tilgang af flere medlemmer i år dejligt.
Med tak for en fantastisk god sommer sæson Aktivitets udvalget .2020.
Baneudvalget
Dejligt at se at en del af beretningen fra de forrige år kan bruges endnu en gang.
2020 har igen været en rolig sæson for baneudvalget – dog har der næsten som
vanligt været lidt bøvl med vandet. Dels har nogen af ventilerne ikke rigtigt kunne
holde på vandet når de var lukkede, og dels har det knebet lidt med trykket når de var
åbne. Det manglende vandtryk giver problemer med den automatiske vanding fordi
sprinklerne der ret ofte ”hænger” så der bliver dannet store vandpytter i stedet for en
jævn vanding. Christian har gjort en stor indsats med forsøg med smøring og
justering af sprinklerne, det har hjulpet lidt, men det har ikke løst problemet.
Vi har nu skiftet alle magnetventiler – de var ret gamle, leverandøren er gået bort fra
modellen for ca. 25 år siden og er nu også løbet tør for reservedele.
De nye ventiler lukker fint, men de har desværre ikke løst problemet med det lave
vandtryk og de genstridige sprinklere.
Derfor arbejder vi nu på at etablere et lille anlæg der kan øge vandtrykket – det viser
sig det kan laves ganske billigt.
Anlægget – pumpe og styring koster kr. 2618.- dertil kommer installation der
omfatter vvs og el arbejde og nok en del gravearbejde. Hvis gravearbejdet kan
håndteres af frivillige entusiaster kan den samlede pris sikkert holdes noget under
10.000.-.
Og tilbage til genbrug…:
Banerne har igen været i tip top stand og der har ikke været nævneværdige problemer
i og omkring klubhuset.
Banelukningen bliver som vanligt sidste lørdag i oktober – i år er det samtidig den
sidste dag i oktober, så der kan spilles hele oktober – hvis vejret ellers tillader det.
Også i år en stor tak til alle der hjælper med at holde baner og klubhus i meget fin
stand, så det altid er en fornøjelse at komme på anlægget.
Tak for en god sæson fra baneudvalget.
Fremtiden.
Padel tennis er en ny sportsgren, og umiddelbart skulle man synes, at det da var et nyt
tiltag for os. Men det er ikke så lige til. Det er ikke nok med nogle vægge omkring
banen. Der skal være fast gulv, så det kan umuligt være en udendørs aktivitet. Der er
Padeltennis udendørs og indendørs i Hørslev. Vi skal ikke konkurrere med det
etablerede.
3. Hædersbevisninger
Pokalen:
Bestyrelsen har besluttet at tildele Irene Kristiansen 15 års jubilæumspokalen for
sæson 2020.
Irene har været medlem af Harlev Tennis siden starten i 1986 – nr. 85.
I generalforsamlingsreferatet fra 1988 står der, at du var medlem af juniorudvalget –
du var også referent.
I 1988 skulle man kontakte dig, hvis man ville deltage på udfordringstavlen.
Jeg har desværre ikke klubbladet for 1989 og 1990.
I 1991 var du medlem af juniorudvalget.
Derefter holder du en pause fra udvalgsarbejdet.
I 2006 har den digitale verden overtaget informationerne – der blev ikke mere
husstandsomdelt Tennisblad, og jeg har været forsømmelig med at gemme
bestyrelses- og udvalgslisten for 2007 og 2008, men i 2009 er du i alle tilfælde
medlem af seniorudvalget, og det har du så været til og med i år. Men nu stopper du.
Du har været en af grundpillerne i Harlev Tennis, og vi takker dig så mange gange for
al det arbejde, du igennem alle de år har lagt i tennisafdelingen.
Jeg skal også lige nævne, at du i 2013 fik Harlev Idræts Klubs 10 års nål.
Jubilæumsnåle:
25 års nål til Jens Røgen og Erik Tinggaard
10 års nål til Bodil Andersen, Gerda Christensen og Inge Saunte
4 Orientering om regnskab (regnskab fremlægges til godkendelse på
HIK´s hovedgeneralforsamlingen marts 2021)
Vi fremlægger jo ikke regnskabet for tennisafdelingen her på generalforsamlingen.
Det hører til på hovedgeneralforsamlingens, som afholdes sidst i marts 2021, så hvis
man vil vide nøjagtigt, hvordan vort regnskab for 2020 bliver, så kom endelig til den
hovedgeneralforsamling. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, så det er på nuværende
tidspunkt ikke muligt at sige, hvad årets resultat bliver.
Vi havde for sæson 2019 et overskud på kr. 8.000,00, så nu har vi ca. kr. 36.000,00 på
”bankbogen”. I 2020 har vi budgetteret med et overskud på kr. 6.000,00 men vi får et 
meget større overskud takket være de mange nye medlemmer. På grund af det større
overskud, har vi brugt rigtigt mange penge på forbedringer på tennisanlægget. F.eks.
opstramning af hegn, nye tagrender, reparation af vandingsanlægget – det er vi ikke
færdige med endnu. Vi har også været gavmilde overfor nye medlemmer. Alle
juniorer har som sagt fået en gratis ketsjer, og hvis begyndere ikke havde en ketsjer,
så fik de også en gratis. Vi har indkøbt et lille lager af både junior- og seniorketsjere,
så vi kan også være gavmilde i 2021.
5. Valg af afdelingsformand – Barbara Koch ikke på valg i år
6. Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer. Stemmeret i
foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og
afdelingsbestyrelse, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Karen Tanggaard og Peter Dyrholm
Begge blev genvalgt.
Ud over bestyrelsen har vi jo også udvalgene. Man bliver ikke valgt til udvalgene på
generalforsamlingen, medlemmerne hertil finder bestyrelsen selv. Vi håber, at alle
selvfølgelig på nær Irene, fortsætter til næste år. Udvalgene er meget vigtige i
forbindelse med arbejdet i løbet af sæsonen.
Irene Kristiansen har ønsket at udtræde af Aktivitetsudvalget.
7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen) – Ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt – Hvad har fået de nye medlemmer til at melde sig ind?
Til slut tak til alle, som har været involveret i at få Harlev Tennisklub til at fungere i
sæson 2020.
Efter generalforsamlingen er Tennisafdelingen vært ved et mindre traktement.
Harlev den 1. okt. 2020
Barbara Koch         Christian Kjeldsen            Karen Tanggaard
Formand                      Dirigent                             Referent

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tennisgeneralforsamling 2019

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19.30 i tennisklubhuset (19 medlemmer deltog)

 

Dagsorden er ifølge Harlev Idræts Klubs vedtægter

1. Valg af dirigent – Henning Jeppesen
2.
Formandens beretning: Så er der igen gået et år. Vejret har været op og ned, men gennemgående fint. Aktiviteten på banerne har været stor, vi har som I har hørt mange arrangementer med fin tilslutning. Igen i år ros til seniorudvalget for alle deres gode aktiviteter i løbet af sæsonen. Låsesystemet fungerer stadigvæk perfekt. Det vel nok godt, at vi fik det. Der er en del unge mennesker, der bruger den overdækkede terrasse til lidt af hvert, men det er noget vi må tåle. Det giver noget oprydning, men heldigvis ikke hærværk af betydning.
Internetnet fungerer også tilfredsstillende, og Karen Tanggaard har i løbet af sæsonen sørget for klubreservationerne, det er bedst at kun én person har ansvaret for det. Der er stadigvæk gratis trådløst internet i klubhuset. Medlemmer kunne stadigvæk i løbet af en sæson gratis have en gæst med 3 gange. Desuden blev der mulighed for at købe ekstra timer, men der skulle altid være et medlem på banen. Prisen er 100 kr. pr gæst pr. time. Ingen har dog benyttet sig af det fine tilbud. Medlemmer kan leje tennisanlægget til familiearrangementer m.m. Ernst med familie har igen i år benyttet sig af den mulighed.
Næshøjskolen låner stadigvæk tennisanlægget i forbindelse med idrætsundervisningen. Karen har den kontakt og sørger for bookningen. Vi har i det hele taget et meget fint samarbejde med Næshøjskolen. Jeg mener ikke, at tennisanlægget har taget skade af at blive lånt ud.
Tennisafdelingen er stadigvæk med i OK ordningen. Det gav i sæson 2018 ca. kr. 6.200,00, og det ser ud til, at give mere i år.
Vi har i år bragt girokort og Informationsbogen ud for Grundejerforeningen. Det tjente vi kr. 12.000,00 på. Det er i HIK´s hovedbestyrelse besluttet, at den mulighed for at tjene de penge skal gå på omgang mellem afdelingerne, men det har Grundejerforeningen modsat sig. De er så tilfredse med den omhyggelighed, som vi udfører opgaven med, og som de siger, de, der betaler musikken, bestemmer, hvad der skal spilles, så vi får nok også opgaven i 2020. Tak til de medlemmer, som hjælper med den opgave.
Hal 2, kaldet Harlev Idræts og Kulturhus. Hallen bliver bygget. Der er nok penge samlet ind via tilskud fra både Aarhus Kommune og diverse fonde. Man regner med at begynde arbejdet i begyndelsen af 2020.
Seniorudvalget 3 maj skulle vi for første gang starte sæsonen med et KICK-OFF arrangement. Dagen startede med, at der var is på bilerne om morgenen – men op af dagen så det meget bedre ud kl- 17 - 20 var der sol og mange sjove men hårde kampe. Vi hyggede os og der blev også
fundet et vinder par, som var Lotte S & Erik T de vandt et rør tennis bolde hver. Tillykke med dem. d.20 maj havde vi TØSEAFTEN. Der var sædvanlig stor tilslutning 17 tennis nymfer Piger mødte op og spillede og hyggede sig med tærter og salater mm. Super dejligt at der kommer så mange i det flotte solskins vejr. d. 3 Juni havde vi et af de gode manne arrangement, nemlig Machoaften hvor der mødte 10 mand op og fik spillet nogle gode kampe og her efter havde Henning stegt en masse dejlig pølser af forskellige slags til os alle .plus lidt tilbehør og et par øl mm. Juli; der holdt vi alle fri / eller ferie. d.25 august havde vi et dejligt Søndags – Brunch arrangement, hvor der mødte 9 op til en hyggelig formiddag sammen. d. 16 september havde vi for første gang en TØSE – Tennis aften nu med LYS på banen. Der mødte 15 op til dette fint tilrettelagte arrangement og der blev serveret oste & pølse bord med kiks og flutes mm. d. 23. september havde vi også for første gang et fint arrangement med Mænner i Mørket og ja! det blev jo lidt mørkt og bolde forsvandt oppe i mørket, men det var hyggeligt, og vi fik en masse Håndmadder og tilhørende øller. En hyglig aften . Tror at vi gør det igen til næste år. DGI – Turnering. Harlev har jo et meget rutineret Tennis hold med i DGI tuneringen 1 klasse Herre. +60. - - - 4 kampe og 7 point. Det er den korte fortælling om en sæson, hvor holdet har hævet niveauet fra de foregående år. Efter et par år med få sejre, kan vi se tilbage på en sæson, hvor der er spillet tætte kampe og hvor mødet med Hasle Tennis endte 4-0 til Harlev. De øvrige kampe var ofte på vippen, og blot et enkelt point mere, havde betydet en 3.plads i en stærkt besat gruppe! Kun reglen om flest vundne partier i indbyrdes opgør henviste os til 4. pladsen (med langt ned til 5. pladsen!) á point med Brabrand. Målsætningen om at forbedre placeringen er opfyldt og en ny målsætning er en top 3 placering i den kommende sæson. Mixdouble: DGI = Tinggaard&Madsen = Har spillet mange kampe med hygge og spisning efter kampene. Men de endte desværre på sidste pladsen. Åben –Tennis: Der har en god tilgang af flere medlemmer i år dejligt.
Juniorudvalget. Interessen for tennissporten blandt børn og unge her i Harlev er ikke stor. Der har kun været 6 juniorspillere i år, de 3 af dem er over 16 år. Hverken Malthe eller Simon kunne være trænere, så de har i løbet af sæsonen trænet sig selv, og det er faktisk gået ok. De har alle på nær 1 spillet tennis i mange år, så de har haft det fint med det, ved jeg. Bestyrelsen har hygget lidt om dem med bl.a. pizza. I år lykkedes det ikke at gennemføre sommerskolen. Der var simpelthen ingen tilmeldte. På foranledning af DGI havde jeg sidst i august et møde med Mik Hulgaard fra DGI om, hvad vi kan gøre for at få flere junior medlemmer i det hele taget flere medlemmer. Vi har indgået en Vækstaftale med DGI, som vi ser frem til at få ført ud i livet i 2020, men allerede her i september/oktober har DGI stillet en træner – Nicolas – gratis til rådighed, så nu træner juniorerne hver fredag fra 18.00 til 19.00 under Nicolas kyndige vejledning. Han synes, at det er nogle dygtige og positive drenge, og vi regner med at benytte ham også i 2020.
Superseniorerne
Det er en fornøjelse at opleve den aktivitet, der er på banerne tirsdag og torsdag kl. 8 -10, når den stabile gruppe af Superseniorer har indtaget banerne. I år har der været 43 spillere, og alle giver udtryk for, at der er et rigtigt godt koncept i gruppen, idet man kan deltage uden at have en fast makker. Man møder bare op, og så laves der hold. Dermed bliver ingen ”sat af
holdet”, selv om en makker melder fra. I år har det været almindeligt dansk sommervejr, så det har medført aflysninger nogle gange pga. regn. Det sociale betyder meget i denne gruppe, hvor fødselsdage og mærkedage markeres, ligesom der er en forårsfest og en efterårsfest. Som sædvanlig har Superseniorerne stået for rengøring af klubhuset, ligesom det også er denne gruppe, som klarer græsslåning, kantklipning, lugning mellem fliser og beskæring af buske. Den største del af gruppen spiller videre i vinter i Skanderborg Tenniscenter, hvor vi har 3 X 2 baner hver torsdag. Desuden spiller nogle om mandagen.
Baneudvalget Først en gentagelse fra sidste år, og nu også forrige år… (Håber afsnittet kan bruges igen næste år..) 2019 har igen været en rolig sæson for baneudvalget – i år har der dog været klager. Der har været en utæt vandhane på bane 2 – er nu ordnet. Banerne har igen været i tip top stand og der har ikke været nævneværdige problemer i og omkring klubhuset. Vejret har også været helt godt, i perioder har det mest positive dog været at vi har kunnet spare på vanding af banerne. Så i år har vandforbruget nok været mere moderat end sidste år. Banelukningen bliver som vanligt sidste lørdag i oktober. Vores nye strategi med brædder på lines som vinterafdækning er fortsat en succes, så det fortsætter vi med. Det giver lidt ekstra rivearbejde om foråret, men ikke noget der kan måles mod det slæb vi tidligere har haft. Den nye boldkanon har vist sig at være en stor succes – den har været brugt så flittigt at batteriet gav op. Ifølge de lokale teknikere (Christian og Lars) er maskinen tilsyneladende bygget op omkring batteriet, så den skulle splittes helt ad for at få monteret et nyt. Men de gør det gerne igen, så fortsæt endelig med den flittige brug. Der skal også i år lyde en stor tak til alle der hjælper med at holde baner og klubhus i meget fin stand, så det altid er en fornøjelse at komme på anlægget. Tak for en god sæson fra baneudvalget.

Fremtiden Vi ønsker os stadigvæk flere medlemmer og i et forsøg på at få det, har vi indledt et samarbejde med DGI, som vil blive realiseret i forbindelse med sæsonstart 2020. Vi har indgået en Vækstaftale med DGI for de næste 3 år med en ambition om, at vi i 2020 får 25 nye medlemmer og 25 nye medlemmer i 2021. Det er ikke sådan, at DGI kommer og kræver pengene tilbage, hvis vi ikke når målene. Vi får gratis 40 plakater og 1.200 foldere til husstandsomdeling. Desuden 7 gratis ketsjere, som vi vil forære til nye medlemmer. Hvis vi får brug for flere, så kan de købes meget billigt hos In Sport. Vi får også tilskud til træner til både juniorer og seniorer. Det er aftalt at DGI´s Mik Hulgård kommer her til Harlev tirsdag den 14. januar 2020, så aftaler vi på det møde, hvordan de nye tiltag skal iværksætte. DGI giver også kr. 5.000,00 til arrangementer i samarbejde med Næshøjskolen. Der er skabt kontakt mellem Skolen og DGI, og det løber af stablen i foråret 2020. Christian har tilbudt af besøge firmaer i Harlev med en tennisplakat og et rør bolde. Det er tanken, at firmaerne så lejer tennisanlægget til et firmaarrangement. Vi har i 2019 faktisk allerede haft et, som blev afviklet på en hverdag. De betalte kr. 500,00 for det. Padel tennis er en ny sportsgren, og umiddelbart skulle man synes, at det da var et nyt tiltag for os. Men det er ikke så lige til. Det er ikke nok med nogle vægge omkring f.eks. bane 3. Der skal være fast gulv, så det kan umuligt være en udendørs aktivitet. Vi har jo foreslå det i den nye hal.
Vi har været 100 medlemmer i sæson 2019 mod 112 i sæson 2018. 57 (68) blå, 3 (7) gule, 0 (0) microer og 40 (27) superseniorer.

Pokalen På Tennisafdelingens årlige generalforsamling uddeles tennisafdelingens 15-års jubilæumspokal. Pokalens navn er:Harlev Tennis, 15 års jubilæumspokal. Bestyrelsen har besluttet at tildele Lars Nielsen 15 års jubilæumspokalen for sæson 2019. Lars har været medlem af Harlev Tennis siden starten i 1986 – nr. 37. Han er en meget flittig bruger af tennisanlægget, det kan man se ud fra de mange gange, han er logget på. Lars møder altid op til både klargøring og nedlukning af tennisanlægget – sådan husker jeg det i det mindste. Desuden hjælper han Christian med praktiske gøremål i løbet af sæsonen. Og i år har han også trænet et af vore nye medlemmer, så Lars er i det hele taget en uundværlig del af klubben.
3. Orientering om regnskab (regnskab fremlægges til godkendelse på HIK´s hovedgeneralforsamlingen marts 2020) Vi fremlægger jo ikke regnskabet for tennisafdelingen her på generalforsamlingen. Det hører til på hovedgeneralforsamlingens, som afholdes sidst i marts 2020, så hvis man vil vide nøjagtigt, hvordan vort regnskab for 2018 bliver, så kom endelig til den hovedgeneralforsamling. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvad årets resultat bliver. Vi havde for sæson 2018 budgetteret med et overskud på kr. 13.000,00 og fik faktisk kr. 32.537,00, så nu har vi ca. kr. 36.000,00 på ”bankbogen”. I 2019 har vi budgetteret med et overskud på kr. 9.000,00 og det forventer jeg, at vi opnår.
4. Valg af afdelingsformand – Barbara Koch er på valg og blev genvalgt.
5. Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer. Stemmeret i foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Morten Nørlem – og han blev genvalgt.
6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen) Ingen indkomne forslag.
7. Eventuelt – hardcorebane (bane 2), hvor der er lys på. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Efter generalforsamlingen er Tennisafdelingen vært ved et mindre traktement.


Barbara Koch       Henning Jeppesen                 Karen Tanggaard

    formand                      dirigent                                  sekretær
 

         

 G E N E R A L F O R S A M L I N G

2018

 

Dagsorden er ifølge Harlev Idræts Klubs vedtægter

 

Dagsorden til generalforsamlingen torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30 i tennisklubhuset

 

 1. Valg af dirigent

  Christian Kjeldsen valgt.

 1. Beretning

  Juniorudvalget:

  De seje, trofaste juniorspillere, 8 i alt er blevet trænet af Malthe Elgaard. Der kunne sagtens have været plads til flere på banerne. I august blev der afviklet en 3-dages tennisskole, som blev ledet af Christian Room Taxhjelm. Denne gang deltog 3 piger og 8 drenge.

  Seniorudvalget:

  Åbentennis:

    I år har vi haft en meget lidt aktivitet på Åben tennis og der været ca 2 - 5 deltagere hver  tirsdag aften. Vi vil gerne opfordre alle tennis klubbens medlemmer til at komme og deltage i åben – tirsdags tennis.

Tøseaften: d,28/5. Var der tøseaften arrangement med 15 tilmeldte og godt vejr, tærter og salater vin og højt humør og sædvanlig god stemning under og efter kampene.

  Machoaften: d,4/6 Det gik rigtig godt den aften 9 mand mødte op og spillede i dejligt sommervejr,  og  de 11  mand  spiste mange pølser og fik en masse øl.   ( Henning & Jens stod for grillen. ) Ernst kiggede også forbi.

Hygge-tunering: d.15/6    blev afholdt med flot solskin med 11 deltagere og dejligt vejr og med stjerneskud  mm.

Søndagsbrunch: d,26/8. Kom der 6 deltagere og der blev heldigvis spillet et par timer i dejligt solskinsvejr.   (Marianne & Gunver kom med maden.)

Søndagsbrunch: d. 30/9.  Der kom  9  deltagere. Og vi fik et flot efterårs solskins vejr med efter følgende brunch .

Round Robin:   Tunering  d, 9/9 Der kom der 5 deltager i alt. Men 0kay vejr og  godt humør.  Så blev der serveret et par toast og øl & vand ( Gerda-Inge-Keiichi-Birgit-UT.

DGI Tunering: 

Herre-Double: B – rækken.

Harlev har igen haft et meget rutineret hold med I DGI tuneringen I klasse Herre –x.

4 herre – 4 doublekampe med skiftende makkere. Vejret var ingen hindring for at få afviklet kampene troede vi. Det lykkedes os nemlig at ramme den eneste regnvejrsdag I juni, så kampen blev aflyst og Mørke måtte  en hel tur rundt I rundkørselen ved Cirkel K , for at vende snuden hjemad igen.  En aften tog vi til Hammel og vandt ‘en ud af fire kampe. Resten fortaber sig i aflysninger og vi endte på en 4. Plads i gruppen.

  Mixdouble: Tinggaard&Madsen   Har spillet 4 kampe med sædvanlig hygge spisning mm efter kampene.

Superseniorer:

Den stabile gruppe af Superseniorer har fået tilgang af nye spillere i år, så der nu er 42 i gruppen, og alle giver udtryk for, at der er et rigtigt godt koncept i gruppen, idet man kan deltage uden at have en fast makker. Man møder bare op, og så laves der hold. Dermed bliver ingen ”sat af holdet”, selv om en makker melder fra.

Det er en fornøjelse at opleve den aktivitet, der er på banerne tirsdag og torsdag kl. 8 -10.

Vejret har vi ikke kunnet klage over denne sommer, bortset fra at det til tider var for varmt at spille.

Som sædvanlig har Superseniorerne stået for rengøring af klubhuset, ligesom det også er denne aldersgruppe, som klarer græsslåning, kantklipning, lugning mellem fliser, beskæring af buske, reparation efter småskader og maling. Den største del af gruppen spiller videre i vinter i Skanderborg Tenniscenter.

Bane- og klubhusudvalget:

Først en gentagelse fra sidste år… (Håber afsnittet kan bruges igen næste år..) 2018 har været en helt usædvanlig rolig sæson for baneudvalget – efter baneklargøringen i foråret har der ikke været en eneste henvendelse om problemer med baner eller klubhus. Banerne har været i tip top stand og der har ikke været nævneværdige problemer i og omkring klubhuset.

 

Vejret har jo også været helt usædvanligt godt. Den lange periode med tørt vejr har helt sikkert betydet at der er brugt mere vand end normalt, hvor meget det drejer sig om er der vist ikke nogen der har turdet tjekke…

Banelukningen bliver som vanligt sidste lørdag i oktober.

Sidste år forsøgte vi med lidt forskellige strategier ved overdækning af banerne. Det viste sig at anvendelse af brædder på alle lines gav det bedste resultat, så det vil være metoden fremover.

Det skulle være ganske vist at der er ca. 150 m lines pr. bane – det giver ca. 50 brædder pr. bane, ret overkommeligt.

Så altså fremover ingen slæb med presenninger og sten. Til gengæld kan der blive lidt mere arbejde med at fjerne slagger og fordele nyt grus. Men alt i alt mindre arbejde og lidt mere tid til at nyde smørrebrødet både forår og efterår…

Der skal også i år lyde en stor tak til alle der hjælper med at holde baner og klubhus i meget fin stand, så det altid er en fornøjelse at komme på anlægget.

Tak for en god sæson fra baneudvalget.

Formanden:

Vejret har jo været tørt og varmt i år – næsten for varmt. Ja klage kan vi som danskere jo altid.

Igen i år ros til seniorudvalget for alle deres gode aktiviteter i løbet af sæsonen, med hjemmelavet mad. Låsesystemet fungerer stadigvæk perfekt..

Internetnet fungerer også tilfredsstillende, og Karen Tanggaard har i løbet af sæsonen sørget for klubreservationerne, det er bedst at kun én person har ansvaret for det. Der er stadigvæk gratis trådløst internet i klubhuset.

Gæsteregler blev ændret for 2018.             

Medlemmer kunne stadigvæk i løbet af en sæson gratis have en gæst med 3 gange.

Desuden blev der mulighed for at købe ekstra timer, men der skulle altid være et medlem på banen. Prisen er 100 kr. pr gæst pr. time.

Medlemmer kan leje tennisanlægget til familiearrangementer m.m. Ernst med familie har igen i år benyttet sig af den mulighed.

 

Harlev Tennis er på Facebook, og juniorerne har deres egen Facebook gruppe. Jeg ved ikke, hvor mange der bruger siderne.

Næshøjskolen låner stadigvæk tennisanlægget i forbindelse med idrætsundervisningen. Karen har den kontakt og sørger for bookningen. Vi har i det hele taget et meget fint samarbejde med Næshøjskolen. Sabro Tennisklub har også lånt tennisanlægget i løbet af sæsonen. Jeg mener ikke, at tennisanlægget har taget skade af at blive lånt ud.

Der er forholdsvis roligt omkring tennisanlægget. Selvfølgelig skal der nærmest dagligt ryddes op efter besøgende, men det tager højst 10 min, jeg har selv gjort det flere gange. Det forsøg på indbrud på det ene toilet var sikkert ikke ment som hærværk, bare en trængende person, og Palle Refsgaard har jo repareret det så fint. Efter banelukningen har Henning Jeppesen lovet at tage døren til omklædningsrummene med hjem for at reparere den.

Der bliver kloaksepareret omkring skolen for tiden, som I nok har set. Da de begyndte at grave på P-pladsen ved gymnastiksalen, talte jeg med formanden for projektet, og jeg sagde, at vore tagnedløb går til faskine, jeg er i alle tilfælde ikke bekendt med andet. Jeg havde billeder og kloaktegning med af den kloakering, som vi foretog i forbindelse med bygning af toilet og omklædning, og viste ham, hvilke brønde ved P-pladsen, som vi er tilsluttet. Jeg har ikke hørt noget fra ham, så jeg går ud fra, at der ikke skal graves her op til tennisanlægget. Det er mig der i sin tid indtegnede kloakeringen på et kort til Aarhus Kommune, og den tegning er efter min bedste overbevisning korrekt.

Tennisafdelingen er stadigvæk med i OK ordningen. Det gav i sæson 2017 ca. kr. 5.500,00, og det ser ud til, at give mere i år.

Vi har i år bragt girokort og Informationsbogen ud for Grundejerforeningen. Det tjente vi kr. 12.000,00 på. Det er i HIK´s hovedbestyrelse besluttet, at den mulighed for at tjene de penge skal gå på omgang mellem afdelingerne, så vi får se, om vi skal gøre det igen i 2019.

Vi har fået ny boldkanon takket været Karen, som søgte – og fik kr. 24.000,00 fra Velux- fonden til den, stor ros til Karen. Den gamle boldkanon fik et nyt hjem i Aabyhøj Tennisklub og kuglegrillen endte i Jacob Damgaards sommerhus.

Der arbejdes fortsat på at få en hal 2, det kaldes for Harlev Idræts og Kulturhus. Jeg ved ikke lige hvor langt fremme man er, men der samles penge ind til projektet, bl.a. blev der igen i år afholdt en Harlevfest i Næshøjhallen, hvor overskuddet udelukkende går til den nye hal.

Fremtiden.

Vi har ikke planer om nye projekter, vort anlæg er jo så velpasset takket være superseniorerne samt Gerda, Bodil og Christian.

Vi ønsker os stadigvæk flere medlemmer. Vi synes, vi har prøvet meget forskellig for at få flere, og vi har da også fået nogle nye – og ikke tilskudsberettigede seniorer. Vi har været 112 medlemmer i sæson 2018 mod 110 i sæson 2017. 68 (72) blå, 7 (9) gule, 0 (0) microer og 37 (29) superseniorer.

3. Orientering om regnskab (regnskab fremlægges til godkendelse på

HIK´s hovedgeneralforsamlingen marts.

Vi fremlægger jo ikke regnskabet for tennisafdelingen her på generalforsamlingen. Det hører til på hovedgeneralforsamlingens, som afholdes sidst i marts 2019, så hvis man vil vide nøjagtigt, hvordan vort regnskab for 2018 bliver, så kom endelig til den hovedgeneralforsamling. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvad årets resultat bliver.

Vi har for sæson 2017 budgetteret med et overskud på kr. 13.000,00. For første gang i min formandsperiode har vi et lille overskud på ca. 2.800,00 en milepæl for mig.

Vi skal lige huske, at vi er en del af Harlev Idræts Klub. I alle de år, hvor vi har haft underskud, har de øvrige afdelinger jo lånt os pengene rentefrit, så da vi rundsendte en opfordring til at hjælpe med at lægge nyt tag på det vi kalder fodboldklubhuset, men som nu er hele Idrætsklubbens klubhus, så var det skuffende, at ingen andre end jeg dukkede op til den arbejdsdag. Kan I se glorien.

 

Pokalen:

På Tennisafdelingens årlige generalforsamling uddeles tennisafdelingens 15-års jubilæumspokal.

Pokalens navn er: Harlev Tennis, 15 års jubilæumspokal.

Bestyrelsen har besluttet at tildele Christian Kjeldsen 15 års jubilæumspokalen for sæson 2018 for hans aldrig svigtende omsorg for tennisanlægget.

Christian fik også Jubilæumspokalen i 2004 sammen med Anne Marie. Dengang sagde jeg om Christian: Vi tror, at Christian Kjeldsen næsten dagligt er på tennisanlægget for at kontrollere, at alt står vel til. Desuden var med i den gruppe, som i 1985 tog initiativ til at grundlægge Harlev Idræts Klubs Tennisafdeling.

Den udtalelse gælder også for grunden til at tildele Christian Jubilæumspokalen for 2018.

 

4 Valg af afdelingsformand – ikke på valg i år

5. Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer. Stemmeret i

foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og

afdelingsbestyrelse, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Karen Tanggaard og Peter Dyrholm

Begge blev genvalgt.

6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen)

Ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt – intet på dette punkt.

Efter generalforsamlingen var Tennisafdelingen vært ved et mindre traktement.

 

 

Barbara Koch Christian Kjeldsen Karen Tanggaard Madsen

Formand Dirigent Referent

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

                                             G E N E R A L F O R S A M L I N G  2017

 

Dagsorden er ifølge Harlev Idræts Klubs vedtægter

 

Dagsorden til generalforsamlingen torsdag den 28. september 2017 kl. 19.30 i tennisklubhuset

19 medlemmer deltog.

 

 1. Valg af dirigent

Christian Kjeldsen valgt.

 

 1. Beretning

Junioreudvalget:

Interessen for tennissporten blandt børn og unge her i Harlev er ikke stor, selv om vore trænere Simon Tønning og Malthe Elgaard har lavet et stort arbejde for at gennemføre træningen i både sol og regn.  I år lykkedes det at gennemføre en 3-dags sommerskole med 8 drenge mellem 9 og 14 år. Simon stod for undervisningen de 3 dage, og Susanne Schousboe Sjøgaard sørgede for servering af lækkerier ved afslutningen.  Det blev 3 gode dage med tørvejr, delvis solskin og højt humør hos drengene.

Seniorudvalget:

 • Åbentennis: I år har vi haft en lidt tam aktivitet på Åben tennis og efter sommerferien har der været ca 4 - 6 deltagere hver tirsdag aften.
 • Tøseaften: d,22/5. Var der tøseaften arrangement med 14 tilmeldte og godt vejr, tærter og salater vin og højt humør og usædvanlig god stemning under og efter kampene.
 • Machoaften: d,29/5 Det gik rigtig godt den aften 16 mand mødte op og spillede i lækkert sommervejr, vi var 18 mand der spiste vildt mange pølser og fik en masse øl.
 • Hyggetunering:17/6 blev afholdt med flot solskin med 6 deltagere og dejligt vejr og med toast mm.
 • Søndagstræf: 7/5   &   d.21/5    &  d.18/6  =  der kom ikke nogen og der ville spille .           
 • Søndagsbrunch: d,20/8. Kom der 14 deltagere og vi startede dagen med at spise først pga af lidt for meget vand på banerne men der blev heldigvis spillet et par timer i dejligt tørvejr.
 • Søndagsbrunch: 17/9 kom der 12 i alt. vejret var med os og der blev søndagshygget.

Round Robin: Tunering d, 3/9 Der kom der 6 deltager i alt. Men dejligt vejr og masser af godt humør.  Så blev der serveret et par toast og kaffe og småkager.

DGI Tunering: 

         Herredouble:

Harlev har igen haft et meget rutineret hold med I DGI tuneringen I klasse Herre –x.

4 herre – 4 doublekampe med skiftende makkere. Vi har dog ikke fået nogen klar melding I år og der var nogen der vandt. ?

Damedouble:

Minus i år pga. Skade.

Mixdouble:

Tinggaard&Madsen  - delt 3.plads

Superseniorudvalget:

I alt 39 Superseniorer har spillet tirsdag og torsdag kl. 8 - 10. En del af gruppen spiller også på andre tidspunkter. I forhold til ældreidrætten, som der er meget fokus på, har gruppen af superseniorer en vigtig mission, idet man kan deltage uden at have en fast makker. Man møder bare op, og så laves der hold. Dermed bliver ingen ”sat af holdet” selv om en makker melder fra.

Der er blevet spillet rigtig mange timer, for vejrguderne har været rimeligt med os det meste af sommeren. Samtidig er der blevet drukket mange kopper kaffe og fejret mange fødselsdage.

Som sædvanlig har Superseniorerne stået for rengøring af klubhuset, ligesom det også er denne aldersgruppe, som klarer græsslåning, kantklipning, lugning mellem fliser, beskæring af buske og maling.

Den største del af gruppen spiller videre i vinter i Skanderborg Tenniscenter.

 

Bane- og Klubhusudvalg:

2017 har været en helt usædvanlig rolig sæson for baneudvalget – efter baneklargøringen i foråret har der ikke været en eneste henvendelse om problemer med baner eller klubhus.   Banerne har været i tip top stand og der har ikke været nævneværdige problemer i og omkring klubhuset.

I starten af sæsonen installerede vi kodelås på døren til klubhuset, så bygningerne nu er aflåste når der ikke er nogen på anlægget.   Det har tilsyneladende effektivt afhjulpet problemet med ubudne gæster.  

Vi sparede et ret betydeligt beløb ved at klare installationen selv, og det fejrede vi med indkøb af en lækker gasgrill.   Den har været flittigt brugt ved diverse arrangementer og DGI-kampe.   Den har vist sig rigtig god til grillpølser, men kan helt sikkert også klare andre ting.

Kodelåsen har også betydet at der ikke længere er behov for låseklubben til at låse om aftenen og at Christian ikke længere behøver at låse op om morgenen.

Det betyder også at der ikke længere er helt så systematisk opsyn med klubhus og baner, så det nu i højere grad er op til alle medlemmer at rydde lidt op, og melde om problemer hvis noget skulle opstå.   Og det er også vigtigt at man sikrer at der er lukket og slukket når man er sidste mand der forlader anlægget.

Banelukningen bliver som vanligt sidste lørdag i oktober.  I år vil vi som noget nyt prøve at undlade presenninger på banerne og kun forsøge at holde linjerne nede med brædder og/eller sten.   Det kan give problemer med slagger der bliver presset op af frosten, men det er håbet at det alt i alt vil lette arbejdet forår og efterår.   

Der skal også i år lyde en stor tak til alle der hjælper med at holde baner og klubhus i meget fin stand, så det altid er en fornøjelse at komme på anlægget.

Tak for en god sæson fra baneudvalget.

 Formanden:

Vejret er ikke værd at tale om, så det springer jeg over, og gå over til, hvad der har fungeret godt. Ros til seniorudvalget for alle deres gode aktiviteter i løbet af sæsonen, med dejlig hjemmelavet mad. Låsesystemet har været en stor succes, så vi har besluttet at nedlægge Låseklubben. Vi kan jo altid aktivere den igen, hvis vi skønner det nødvendigt. Stor tak til alle, som gennem alle årene med stor velvilje at deltaget.

Internetnet fungere tilfredsstillende, og Karen Tanggaard har i løbet af sæsonen sørget for klubreservationerne, det er bedst at kun én person har ansvaret for det. Der er stadigvæk gratis trådløst internet i klubhuset.

Gæsteregler blev ændret for 2017             

Medlemmer kunne stadigvæk i løbet af en sæson gratis have en gæst med 3 gange.

Desuden blev der mulighed for at købe ekstra timer, men der skulle altid være et medlem på banen. Prisen er 100 kr. pr gæst pr. time.

Man skulle så kontakte mig for at få åbnet en eller flere gæstebrugere i bookingsystemet.

Der er slet ingen, der har benyttet sig af det tilbud i løbet af sæsonen.

Harlev Tennis er på Facebook, og juniorerne har deres egen Facebook gruppe, og via Facebook blev Susanne kontaktet af en borger i Harlev, som havde 4 helt nye ketsjere, som han ville forære til tennis. Dem hentede jeg og takkede mange gange, så hvis man står og mangler en ny ketsjer, så prøv at se på dem, de er billige til salg. Jeg tager dem med til standerhejsningen næste år.

Næshøjskolen låner stadigvæk tennisanlægget i forbindelse med idrætsundervisningen. Karen har den kontakt og sørger for bookningen. Vi har i det hele taget et meget fint samarbejde med Næshøjskolen. Jeg mener ikke, at tennisanlægget har taget skade af at blive lånt ud.

Medlemmerne har igen i år haft mulighed for også at betale kontingent via Mobil Pay. Det har de fleste benyttet sig af, så det fungerer rigtigt fint.

Tennisafdelingen er stadigvæk med i OK ordningen. Det gav i sæson 2016 ca. kr. 4.500,00, og det ser ud til, at give mere i år. Vi får 5 ører pr. liter solgt benzin, og for at få del i de penge, så skal Spejderne, Harlev Basket, HIK Badminton og Harlev Tennis (det er de 4 foreninger, der har sagt ja til at deltage i ordningen) møde op ved Meny et antal gange om året, og stå sammen med en repræsentant fra OK, som er den person, der opretter solgte benzinkort.

Der arbejdes fortsat på at få en hal 2, det kaldes for Harlev Idræts og Kulturhus. (bemærk ordspillet HIK). Jeg ved ikke lige hvor langt fremme man er, men der samles penge ind til projektet, bl.a. blev der i lørdags afholdt en Harlevfest i Næshøjhallen, hvor overskuddet udelukkende går til den nye hal.

Fremtiden.

Vi har ikke planer om nye projekter, vort anlæg er jo så velpasset takket være superseniorerne samt Gerda, Bodil og Christian.

Vi ønsker os stadigvæk flere medlemmer. Vi synes, vi har prøvet meget forskellig for at få flere, og vi har da også fået nogle nye – og ikke tilskudsberettigede seniorer. Vi har været 110 medlemmer i sæson 2017 mod 120 i sæson 2016. 72 (70) blå, 9 (9) gule, 0 (12) microer og 29 (29) superseniorer.

 

Under debatten - Forslag om Tennis by Night samt grus eller anden belægning langs bane 1.

Beretningen godkendt.

 

Pokalen:

På Tennisafdelingens årlige generalforsamling uddeles tennisafdelingens 15-års jubilæumspokal.

Pokalens navn er:  Harlev Tennis, 15 års jubilæumspokal.

Pokalen gives til:   Personer, som i relation til Harlev Idræts Klubs tennisafdeling                                                         har udmærket sig spillemæssigt eller ydet en særlig indsats                                                                           arbejdsmæssigt eller socialt.

Pokalen er en vandrepokal. Det vil sige, at modtageren af pokalen har den til låns i et år, altså indtil næste generalforsamling. Det pågældende års pokalmodtager får sit navn indgraveret på en plade på pokalens sokkel.

Pokalen kan ikke tildeles et medlem af Harlev Idræts Klubs tennisafdelings bestyrelse.

Bestyrelsen har besluttet at tildele Else Nielsen 15 års jubilæumspokalen for sæson 2017 for at have ydet en særlig indsats for tennisklubben.

Else har siden 2012 organiseret rengøringen af klubhusene, godt at du vil tage dig af den opgave. Det er af stor værdi for Tennisklubben, at Superseniorerne sørger for, at der altid er rent og pænt i og omkring klubhusene.

Tennisbestyrelsen vil gerne påskønne dit store arbejde for Harlev Tennis gennem alle årene ved at tildele dig årets jubilæumspokal.

 

 1. Orientering om regnskab (regnskab fremlægges til godkendelse på

        HIK´s hovedgeneralforsamlingen marts 2018)

              Formanden orienterede om ”rigets tilstand”.

 

Vi fremlægger jo ikke regnskabet for tennisafdelingen her på generalforsamlingen. Det hører til på hovedgeneralforsamlingens, som afholdes sidst i marts 2018, så hvis man vil vide nøjagtigt, hvordan vort regnskab for 2017 bliver, så kom endelig til den hovedgeneralforsamling. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvad årets resultat bliver.

Vi har for sæson 2017 budgetteret med et overskud på kr. 3.000,00.  Vi skylder på nuværende tidspunkt ca. 21.600,00 til HIKs hovedafdeling. Årets overskud bruges 100% til nedbringelse af vor gæld til HIKs hovedafdeling.

 

 1. Valg af afdelingsformand - Barbara Koch er på valg

Barbara valgt.

 

 1. Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer. Stemm foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer.

              På valg er Karen Tanggaard og Morten Nørlem.

              Karen og Morten genvalgt.

 

 1. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

Ingen indkomne forslag.

 

 1. Eventuelt

Til slut tak til alle, som har været involveret i at få Harlev Tennisklub til at fungere i sæson 2017.

        Efter generalforsamlingen er Tennisafdelingen vært ved et mindre traktement.

 

 

Barbara Koch                                       Christian Kjeldsen                             Karen Tanggaard Madsen

   Formand                                                      Dirigent                                                       Referent

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

G E N E R A L F O R S A M L I N G

 2016

 

Dagsorden er ifølge Harlev Idræts Klubs vedtægter

 

Dagsorden til generalforsamlingen torsdag den 13. oktober 2016 kl. 19.30 i tennisklubhuset.

19 fremmødte.

 1. Valg af dirigent – Christian Kjeldsen valgt som dirigent.
 2. Beretning ved formanden:

Juniorudvalget:

Som noget nyt valgte vi i juniorudvalget i denne sæson at satse udelukkende på unge trænere fra egne rækker til at varetage juniortræningen.

Simon Tønning og Malthe Elgaard har været på henholdsvis K2 og K1 trænerkursus og har selv stået for planlægning og udførelse af træningen gennem hele sæsonen - til stor tilfredshed for både spillere og juniorudvalg.

Vi håber meget, de vil fortsætte deres virke den kommende sæson!

I modsætning til sidste sæson hvor rigtig mange træningsdage måtte aflyses pga regn, har vi i år haft fantastisk flot vejr til stort set alle træninger - især septembers flotte sensommervejr sluttede sæsonen af på bedste vis.

Så alle forudsætninger for en yderst succesrig juniorsæson har været til stede.

Desværre har antallet af juniorer slet ikke fulgt med! Vi har vist aldrig haft så få juniorer  i klubben som i denne sæson.

Forklaringerne er mange - og vi kender ikke dem alle.

 • Flere af de spillere, der prøvede kræfter med tennistræningen sidste år, fik en dårlig oplevelse med det trælse vejr og de mange aflysninger og er derfor desværre ikke vendt tilbage.
 • De fleste unge har mange fritidsinteresser, og ofte kolliderer andre interesser med tennistræningen, som så bliver valgt fra.
 • Der er nu så få spillere, at nye spillere ofte falder fra igen, fordi der ikke er andre på deres egen alder - og kun et par stykker af juniorspillerne er piger.

Efter sommerferien faldt flere spillere fra, og vi måtte derfor slå de forskellige hold sammen. Dette har faktisk fungeret rigtig godt og skabt en samhørighed mellem de 'store' og 'små' juniorer.

Ligeledes måtte vi desværre aflyse den planlagte DGI Tennisskole på anlægget i uge 31. Der var slet ingen tilmeldte!

På grund af det meget lave antal juniorspillere - i gennemsnit har der kun været 6-8 stykker til træning hver uge - har vi valgt at holde antallet af junior-arrangementer på et minimum. Vi har dog holdt sommerafslutning og sæsonafslutning, hvor der blev hygget med kage, saftevand, turneringer og små konkurrencer.

Vi efterlyser nye, friske kræfter i juniorudvalget til den kommende sæson! De få hænder, der er, kan ikke alene løfte det arbejde, der skal lægges i planlægning og opstart af næste sæson, så vi kan sikre de nødvendige rammer for at kunne tiltrække flere juniorspillere og skabe det aktive junior- og ungdoms-miljø, anlægget inviterer til.

 

Seniorudvalget:

 

 • Åbentennis: I år har vi haft en fin før sommerferie aktivitet på Åben tennis men efter sommerferien har der været ca 8 – 10 deltagere hver tirsdag aften.
 • Tøseaften: d,23/5. Var der tøseaften arrangement med 16 tilmeldte og godt vejr, tærter og salater vin og højt humør og usædvanlig god stemning under og efter kampene.
 • Machoaften: d,11/6. Det gik rigtig godt den aften 9 mand mødte op og spillede i lækkert sommervejr, spiste mange pølser og kun lidt øl.
 • Hyggetunering:17/6 blev afholdt med flot solskin med 8 deltagere og dejligt vejr og med toast mm.
 • Søndagsbrunch: d,21/8. Blev aflyst pga kun 1 tilmelding
 • Søndagsbrunch: 18/9 kom else & Arne &  Gunver & Frode og alle vi andre = 8 i alt..  vejret var med os og der blev søndagshygget.
 • Round Robin: Tunering d, 3/9 Endelig Dejligt tørvejr og masser af godt humør og sååå kom        regnen efter kun 15 min spil og alle banerne blev så våde at vi måtte aflyse spillet.  Så blev der  serveret et par toast og kaffe og småkage efter vand-turen.
 • DGI Tunering:

         Herredouble:

Harlev har igen haft et meget rutineret hold med I DGI tuneringen I klasse Herre –x.

4 herre – 4 doublekampe med skiftende makkere.

Bruttotruppen har I år været Mogens, Mogens,Jens,Erik,Hers og Peter.

Vi har haft I alt 6 fantastiske kampe mod HEI,Lystrup og Åbyhøj- altid med god forplejning efter strabadserne.

Rutinen til trods må det indrømmes at der ikke er samlet voldsomt mange verdensranglistepoint , så er der stadig et pænt stykke til top-1000.

Der har heller ikke været hverken samlede eller induviduelle henvendelser med kontrakttilbud fra andre klubber, så alle håber at kunne få lov at fortsætte her I klubben  25-30 år endnu.

Damedouble:

 Hanne og Maj-Britt Blev nr 3 I deres pulje men men samme antal point som nr, 1 og 2 nemlig 10 point.

 

Mixdouble:

Tinggaard&Madsen De vandt deres gruppe. hurra

 

Superseniorerne:

I alt 35 Superseniorer har spillet tirsdag og torsdag kl. 8 - 10. Der er blevet spillet rigtig mange timer, for vejrguderne har været med os det meste af sommeren. Samtidig er der blevet drukket mange kopper kaffe, fejret fødselsdage og guldbryllup med diverse serveringer. Der har været besøg af en journalist og fotograf fra Bladet Vital, og det blev til en flot artikel med diverse billeder i bladet. Superseniorerne har fået instruktion af vore trænere, Malthe Elgaard og Simon Tønning, hvorefter alle havde helt tjek på både rene og urene slag. Superseniorerne har stået for rengøring af klubhuset, ligesom det også er denne aldersgruppe, som klarer græsslåning, kantklipning, lugning mellem fliser, beskæring af buske og maling.

 

 

Baneudvalget:

Sæsonen startede som vanligt med baneklargøring – i år med meget fin deltagelse, så arbejdet blev klaret så hurtigt at vi måtte vente på maden….

Banerne blev hurtigt kampklare, og baner og anlæg har været i - stort set - upåklagelig stand lige siden.   Det kommer ikke af sig selv så, endnu en gang mange tak til dem der bruger ganske meget energi på at passe baner og udenoms arealer.

Der har jo været lidt hængepartier, et par af lamperne i lysanlægget var helt bogstaveligt begyndt at hænge lidt med næbbet. Det er jo ikke bare lige at komme op i masterne – hvis man ikke bare vil betale – meget skal passe bl.a. helst en periode med tørt vejr.   Vi endte med at opgive det med tørvejret, hvilket så desværre stadig kan ses på græsset.   Men lamperne blev rettet.  

Vi har også fået tjekket og ordnet hegnet omkring banerne, det var begyndt at vise lidt aldersdomstegn, en enkelt dag med professionel hjælp har rettet meget op på det.

Banelukningen nærmer sig jo nu hastigt og det blev i foråret besluttet at forsøge at udskifte de brædder og mursten der holder på overdækningen med paller, i håb om at det ville være både nemmere og bedre.  Vi arbejder på at skaffe flere paller, men hvis nogen skulle ligge inde med nogen er vi sikkert aftagere – ikke nødvendigvis pantbelagte, men dog helst i europalle format.

 

Formanden:  

Jeg plejer at begynde min beretning med at sige, at vi har haft en rigtig god sæson med masser af godt vejr og stor aktivitet på banerne, at det er sandt har I jo hørt i udvalgsberetningerne.

Internetbookingen og systemet fungerer stadig rigtig godt og Karen har fundet ud af at blokere låseklubben i tidsrummet 9.00 til 21.00, så nu er der ingen medlemmer, der ved en fejl kan komme til at booke låseklubben i den tro, at de kan spille tennis der.

Karen Tanggaard har i løbet af sæsonen sørget for klubreservationerne, det er bedst at kun én person har ansvaret for det. Der er stadigvæk gratis trådløst internet i klubhuset.

 Reglerne omkring gæster fungerer også godt. Medlemmet gæst 5 gange kan stadigvæk benyttes netop 5 gange.

Låseklubben har fungeret uden problemer i sæsonen - tak til alle de medlemmer, som påtager sig at lukke alle hverdagsaftener samt åbne og lukke i week-ends. Jeg regner med, at man stadigvæk vil hjælpe med den aktivitet.  Låseklubben kan ses på booking-siden, så man dér kan se, hvem der har "tjansen" den pågældende dag, og jeg tror, at der tit et blevet ringet afbud til låsemesteren, hvis et ”nøgle”-medlem har været på anlægget, når det har været åbne/låsetid. Christian låser stadigvæk op hverdagsmorgener på trods af, at der ikke mere er en hund, der skal luftes – mange tak for det. Vi håber, at du fortsætter til næste år.

Harlev Tennis er på Facebook, og juniorerne har deres egen Facebook gruppe. Jeg ved ikke hvad der sker på profilerne, da jeg ikke er medlem af grupperne. Det burde jeg nok blive.

Næshøjskolen og Sabro Skole låner stadigvæk tennisanlægget i forbindelse med idrætsundervisningen. Karen har den kontakt og sørger for bookningen. Vi har i det hele taget et meget fint samarbejde med Næshøjskolen. Jeg mener ikke, at tennisanlægget har taget skade af at blive lånt ud.

Medlemmerne har i år haft mulighed for også at betale kontingent via Mobil Pay. Det har de fleste benyttet sig af, så det fungerer rigtigt fint.

I denne sæson har vi også været plaget af uvedkommendes hærgen på tennisanlægget. Dog kun i september og oktober. Vi har valgt ikke at tale problemet op, der bliver ikke ødelagt noget af betydning. Det er godt, at døren til toilettet til venstre er blevet vendt, så nu kan døren ikke sparkes ind, og så har vi fået rustfrie og mindre udluftningshætter på taget. De gamle af plast blev ofte sparket af. Der er jo en del oprydning og rengøring efter ”gæsterne”, og det er selvfølgelig stærkt irriterende. Der har været nogen i Harlev på et tidspunkt, som slet ikke bor her, så det er svært at vide, hvem de er.

Ellers har der været usædvanligt roligt i denne sæson. Det skyldes måske, at Aarhus Kommune har kørt tiltag ”sommerbussen”i sommerferien. Det er 2 medarbejdere kommunen, der ”patruljerede” i Tilst, Sabro og Harlev. De kom på forskellige tidspunkter om aftenen og på forskellige dage.

Jeg tror også, at det har hjulpet, at vi har fået en afdeling af den landsdækkende organisation ”Natteravne”. Jeg går selv Natteravn, og det har faktisk været en positiv oplevelse. De fleste af de  unge mennesker, vi møder, er egentlig til at tale med, selvom nogle af dem kan være meget provokerende.

Tennisafdelingen er stadigvæk med i OK ordningen. Det gav i sæson 2015 ca. kr. 4.000,00, og det ser ud til, at give det samme i år. Vi får 5 ører pr. liter solgt benzin, og for at få del i de penge, så skal Spejderne, Harlev Basket, HIK Badminton og Harlev Tennis (det er de 4 foreninger, der har sagt ja til at deltage i ordningen) møde op ved Meny et antal gange om året, og stå sammen med en repræsentant fra OK, som er den person, der opretter solgte benzinkort.

Den 20.august blev der afholdt en såkaldt Harlevdag, hvor næsten alle foreninger og organisationer i Harlev deltog. Vejret var elendigt, så det lagde en dæmper på aktiviteterne og på besøgstallet.

Der arbejdes fortsat på at få en hal 2, det kaldes Kulturhusprojektet. Huset/hallen skal placeres på arealet mellem de 2 nuværende haller. Kulturhusvalget har udarbejdet et projekt, så nu er man begyndt at søge fondsmidler.

Beretningen til debat:

Uroligheder med unge mennesker på tennisanlægget er til stor irritation for alle. Medlemmerne gør et stort arbejde for, at der altid er ryddet op overalt. ”Sommerbussen” bør fortsætte i længere tid.

Diskussion om nøgle til alle medlemmer.  Bestyrelsen undersøger muligheder for elektronisk låsesystem. På generalforsamlingen i 2011 var der fremsat et forslag om nøgle til at medlemmer.  I den forbindelse blev der undersøgt muligheder for elektronisk låsesystem, men det var for dyrt. Forholdene kan have ændret sig siden, så bestyrelsen arbejder videre med sagen. Det blev pointeret, at låseklubben skal fortsætte, så der er en, som har ansvaret for, at alle døre er låst. Nogle føler sig utrygge ved at være i låseklubben, og så skal man selvfølgelig ikke have tjansen.

 

Er der for mange arrangementer for seniorerne? Udvalget laver et stort arbejde. Tøseaften og machoaften er de mest populære. Søndagsbrunch har også været godt besøgt. Det er sjovt og glædeligt, når nogle af de nye medlemmer er med, så det ikke kun er ”Tordenskjolds soldater”. Interessen synes størst før sommerferien, men vejret spiller altid en stor rolle.

 

 1. Orientering om regnskab (regnskab fremlægges til godkendelse på HIK´s hovedgeneralforsamlingen marts 2017)

Vi fremlægger jo ikke regnskabet for tennisafdelingen her på generalforsamlingen. Det hører til på hovedgeneralforsamlingens, som afholdes sidst i marts 2017, så hvis man vil vide nøjagtigt, hvordan vort regnskab for 2016 bliver, så kom endelig til den hovedgeneralforsamling. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvad årets resultat bliver.

Vi har for sæson 2016 budgetteret med et overskud på kr. 2.650,00.  Vi skylder på nuværende tidspunkt ca. 23.000,00 til HIKs hovedafdeling, heldigvis er vi ude af vort rentefrie lån fra DGI. Årets overskud bruges 100% til nedbringelse af vor gæld til HIKs hovedafdeling.

 

 

 1. Valg af afdelingsformand - Barbara Koch er ikke på valg
 2. Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer. Stemmeret i

foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Peter Dyrholm og Bodil Andersen.

Peter Dyrholm modtager genvalg. Bodil ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen består af Barbara Koch, Peter Dyrholm, Morten Nørlem og Karen Tanggaard.

 1. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) Ingen forslag.
 2. Eventuelt

Bestyrelsen har besluttet at tildele Bodil Andersen 15 års jubilæumspokalen for sæson 2016 for at have ydet en særlig indsats både spillemæssigt, arbejdsmæssigt og socialt for tennisklubben.

Bodil kom i juniorudvalget i 2009 og i 2013 kom hun i bestyrelsen, samtidig med at hun fortsatte i juniorudvalget. Desuden mener jeg, at du har været medlem af Harlev Tennis lige fra 1 sæson, som var 1986 altså har hun 31 års jubilæum i år. Alle årene medlemsnummer nr. 81.

 

Tennisbestyrelsen vil gerne påskønne dit store arbejde for Harlev Tennis gennem alle årene ved at tildele dig årets jubilæumspokal.

 

Bodil har for øvrigt lovet, at hun stadigvæk vil slå græs, male, være med til at gøre hovedrent samt alle andre spændende opgaver, selvom hun er trådt ud af bestyrelse og udvalg.

 

Til slut tak til alle, som har været involveret i at få Harlev Tennisklub til at fungere i sæson 2016.

 

Efter generalforsamlingen er Tennisafdelingen vært ved et mindre traktement.

 

 

Barbara Koch                                       Christian Kjeldsen                             Karen Tanggaard Madsen

   Formand                                                      Dirigent                                                        Referent

 

 

 

  

                                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                    

 

                                       G E N E R A L F O R S A M L I N G 30.sept.2015

 

Dagsorden er ifølge Harlev Idræts Klubs vedtægter

 

Dagsorden til generalforsamlingen onsdag den 30.sept. 2015 kl. 19.30 i tennisklubhuset.

18 fremmødte

 

 1. Valg af dirigent

Henning Jeppesen valgt.

 

 1. Beretning

Jeg plejer at begynde min beretning med, at vi har haft en rigtig god sæson med masser af godt vejr og stor aktivitet på banerne – det kan jeg bestemt ikke sige i år. Vejret har været elendigt, det er især gået ud over juniorerne. Ud fra min beretning sidste år kan jeg se, at det også var et problem sidste år, og man kan være bange for, at det dårlige vejr med mange aflyste træningstimer vil vise sig i tilslutningen til juniorerne næste år.

Vi har i denne sæson fået en del nye seniormedlemmer, og det kan også være et spørgsmål, om de kommer igen næste år.

Udendørs tennis er jo meget afhængig af vejret.

Internetbookingen og systemet fungerer stadig rigtig godt. Reglerne omkring gæster fungerer også godt. Medlemmet gæst 5 gange kan stadigvæk benyttes, og efter de 5 gange kan medlemmerne henvende sig til formanden, og så kan jeg give et fiktivt medlem, som så bliver afregnet efter sæsonen. Karen Tanggaard har i løbet af sæsonen sørget for klubreservationerne, det er bedst at kun én person har ansvaret for det. Der er gratis trådløst internet i klubhuset. Jeg véd ikke, hvor meget det bliver brugt, men det er der.

Låseklubben har fungeret uden problemer i sæsonen - tak til alle de medlemmer, som påtager sig at lukke alle hverdagsaftener samt åbne og lukke i week-ends. Jeg regner med, at man stadigvæk vil hjælpe med den aktivitet. Vi har lagt låseklubben på booking-siden, så man dér kan se, hvem der har "tjansen" den pågældende dag, og jeg tror, at der tit et blevet ringet afbud til låsemesteren, hvis et ”nøgle”-medlem har været på anlægget, når det har været åbne/låsetid. Nu da Christian ikke mere skal lufte Luna om morgenen, hvad så med at låse op hverdagsmorgener Christian?

Harlev Tennis er på Facebook, og juniorerne har fået deres egen Facebook gruppe. Jeg ved ikke, hvad der sker på profilerne, da jeg ikke selv er på Facebook.

Tennisanlægget har været udlejet 2 gange i løbet af sæsonen til et firma arrangement og til 2 almindelige spillere. Næshøjskolen låner stadigvæk tennisanlægget i forbindelse med idrætsundervisningen. Karen har den kontakt og sørger for bookningen. Vi har i det hele taget et meget fint samarbejde med Næshøjskolen. Jeg mener ikke, at tennisanlægget har taget skade af at blive lejet/lånt ud.

Medlemmerne får snart mulighed for også at betale kontingent via Mobil Pay. Så Susanne, dine vintertennis medlemmer vil kunne bruge det om kort tid. Det vil fortsat også være muligt at betale via bankoverførsel.

I denne sæson har vi virkelig været plaget af uvedkommendes hærgen på tennisanlægget. Vi har mange gange henvendt os til Næshøjskolen i et forsøg på fælles indsats, for de kom også på tennisanlægget i skoletiden. Hovedbestyrelsen har prøvet at hjælpe, og det resulterede i et møde mellem SSP, FU-Vest

(bl.a. Midtpunkt), Næshøjskolen, Fællesrådet, Grundejerforeningen og alle HIK´s afdelinger i mandags. Karen og jeg deltog.

Det var et virkelig godt møde, og bare det at blive hørt. Vi er slet slet ikke de eneste, der må døje med nogle ganske få uromagere, som man godt kender, men ikke kan gribe i egentlige ulovligheder, men på den anden side, så valgte vi ikke at tale problemet op. Jacob Klode fra SSP deltog (gammel Harlevdreng) og han syntes af erfaring, at der er så mange resurser i Harlev sammenlignet med andre bydele i Aarhus, og det er jo rigtigt. Mødet endte ud i at skrive om problemet i næste nummer af Paraplyen, uden at gøre et stort nummer ud af det, for vi skal passe på ikke at skabe frygt i Harlev, og passe på ikke at gøre Harlev til et nyt Gjellerup eller Bispehaven, som har helt andre udfordringer.

Vi har også haft indbrud, hvor der blev stjålet drikkevarer og vores græstrimmer. Heldigvis kunne Henning Andersen reparere skaderne efter indbruddet uden omkostninger for os.

Supervision gennemså videoovervågningen og kunne konstatere at personen midt om natten brød ind og medbragte de pågældende effekter, da han forlod tennisanlægget igen. Han havde en lille hund i en sele med. Supervision anmeldte indbruddet til Politiet på vore vegne. Jeg har talt med Søren Supervision, og han havde på fornemmelsen, at det bare blev noteret og ikke fulgt op på, og jeg har da heller ikke hørt noget fra Politiet, selvom personen da må være nem at finde, med de gode billeder fra videoovervågningen.

Så til noget mere positivt.

Tennisafdelingen har tjent kr. 7.250,00 ved at være medhjælpere/vejvisere ved Cykelløbet Aarhus-Odense-København, og vi har penge til gode hos ST70, for at have hjulpet med at dele en 6 timers vagt ved et depot i Horsens. Jeg véd ikke, hvor meget vi får, men vi får noget, det har de lovet. Det var sjovt at være en del af det arrangement, og jeg er sikker på, at vi igen bliver spurgt om at hjælpe, hvis der bliver et lignende cykelløb i fremtiden.

Tennisafdelingen er stadigvæk med i OK ordningen. Det gav i sæson 2014 ca. kr. 4.000,00, og det ser ud til, at give det samme i år. Vi får 5 ører pr. liter solgt benzin, og for at få del i de penge, så skal Spejderne, Harlev Basket, HIK Badminton og Harlev Tennis (det er de 4 foreninger, der har sagt ja til at deltage i ordningen) møde op ved Meny et antal gange om året og stå sammen med en repræsentant fra OK, som er den person, der opretter solgte benzinkort.

Den 21.august blev der afholdt en såkaldt Harlevdag, hvor næsten alle foreninger og organisationer i Harlev deltog. Det var strålende solskin, så arrangementet var vellykket. Næste år tales der om, at man vil lægge denne dag sammen med Multibanens fødselsdag.

Der arbejdes fortsat på at få en hal 2, en såkaldt Multihal, som skal placeres på arealet mellem de 2 nuværende haller. Der er et multihaludvalg bestående af yngre mennesker, dels tilflyttere dels kendte ansigter. Det er så heldigt, at en arkitekt og en projektleder er blandt udvalgsmedlemmerne. Kaj Sommer er også medlem af udvalget, ham kan man selvfølgelig ikke kalde yngre eller tilflytter. Jeg tror på, at det udvalg vil arbejde målrettet imod at få udarbejdet et projekt, så man kan begynde at søge fondsmidler.

Juniorudvalget:

Det har været en sæson præget af regn – masser af regn!

I år har der været ca. 20 juniorer, heraf har 15 deltaget i juniortræningen fordelt på 3 hold (efter sommerferien dog kun to hold). Derudover har knap 15 juniorer – fordelt over hele sæsonen - trænet med et par gange for at prøve kræfter med tennis, men er desværre faldet fra undervejs.

HIK Tennis indgik før sæsonen en træneraftale med DGI-formand Mogens Spangenberg, som skulle varetage juniortræningen og booste antallet af juniormedlemmer via Klar-Parat-Tennisstart-arrangementer for 4. – 7. klasse på tennisbanerne. Ligeledes blev Simon Tønning og Anne Tvedskov Hansen tilknyttet som hjælpetrænere på holdene med de yngste spillere. Dette har de klaret flot – og der skal lyde en stor tak til dem! Simon Tønning og Phuong Nguyen deltog i K1-trænerkursus i foråret, og det er håbet, at flere unge trænere kommer afsted til foråret.

Der var planlagt 17 juniortræningsdage med DGI-træner, men desværre har træningen igen i år været plaget af ALT for mange regnvejrsaflysninger. Hele 9 træninger er blevet aflyst pga regn – hovedparten desværre i starten af sæsonen, så alt vores opstarts- og rekrutteringsarbejde regnede væk.

Vi gør reklame for tennisklubben og juniortræningen, hvor vi kan. Således havde vi infoskilte, tilbud og flyers med til Multibanens fødselsdag, og vi åbnede banerne i forbindelse med et årgangsarrangement på multibanen for Næshøjskolens 1. klasser og mange fik spillet på banerne. Det resulterede i fire ekstra spillere til juniortræning, men efterfølgende regnvejrsaflysninger udvandede deres lyst til at fortsætte.

Efter sommerferien måtte vi sige farvel til Mogens, da han flyttede til Fyn, men heldigvis trådte Allan Rundberg, DGI-tenniskonsulent og træner i AGF Tennis til og tog resten af træningerne. Han har desuden afholdt Klar-Parat-Tennisstart-arrangementer for 7. årgang samt et valgfagshold på Næshøjskolen (hvilket dog pt ikke umiddelbart har resulteret i flere medlemmer). Både Mogens og Allan har ydet god sparring i forhold til, hvordan vi fremadrettet kan rekruttere og fastholde juniorspillere.

I år har vi tilbudt en ekstra træningsdag hver torsdag for alle juniorspillere. Intentionen var at gøre spillerne fortrolige med pointtælling og det at spille kampe – samt for de yngste at træne slagene gennem boldkanon, øvelser og leg. Der har imidlertid været utrolig ringe opbakning til disse træningsdage, hvoraf mange desværre også blev aflyst pga regnvejr, og vi endte med at aflyse de sidste træninger.

I uge 27 afholdt HIK Tennis en solrig sommertennisskole på anlægget i samarbejde med DGI. Vi havde booket de samme trænere som sidste år, og de holdt 14 ivrige deltagere godt beskæftiget med slag- og spiløvelser, boldlege, konkurrencer og kampe alle tre dage. Traditionen tro var der afslutning med diplomoverrækkelse, vandkamp og kagebord den sidste dag. Næste års sommertennisskole afholdes ligeledes mandag-onsdag i uge 27.

Igen i år har vi fået mulighed for at booke Næshøjhallen en time hver lørdag til skumtennis i vinterhalvåret. For at gøre flere bekendt med skumtennis indbød vi til ’Familie-Skumtennis’ de to første lørdage i september. Vi annoncerede via opslag på skolen, Midtpunkt og ved hallen, og vi uddelte rigtig mange reklame-flyers til Harlev-dagen d. 21. august - og umiddelbart var interessen stor. Alligevel dukkede INGEN op til de to arrangementer. Den 26. september var alle juniorforældre, hjælpetrænere fra sidste års skumtennis, samt ældre juniorspillere inviteret til ’Fri Skumtennis’. Begrundelsen var, at mange forældre ikke selv spiller tennis og derfor ikke mener, de kan hjælpe til ved skumtennis-træningen, og dagen skulle derfor give folk mulighed for at prøve kræfter med skumtennis uden forpligtelser. Der kom kun TO juniorspillere, der gerne vil være hjælpetrænere – og ingen forældre… Skumtennis for 1. – 6. klasse starter op allerede lørdag d. 3. oktober. Vi håber på mange deltagere – og mange flere hjælpetrænere! Pt er der kun Bodil, Phuong og Susanne, samt de to meget unge hjælpetrænere til at løfte opgaven med at træne tre hold hver lørdag i vinterhalvåret, og det er ikke nok. Kommer der ikke flere til, er vi nødt til at revidere tilbuddet om vintertræning drastisk.

Juniorudvalget har i år bestået af Bodil Andersen, Phuong Nguyen og Susanne Schousboe Sjøgaard. Vi håber dog stadig meget på at kunne involvere endnu en eller flere juniorspiller-forældre i udvalgsarbejdet, så opgaverne kan fordeles på flere personer.

Seniorudvalget:

 • Åbentennis: I år har vi haft en okay fin før sommerferie aktivitet på Åben tennis men efter sommerferien har det set meget sløvt ud med kun ganske få deltagere men dette skyldtes nok bare en smugle regn mm. Og måske for meget vand på banerne osv. osv. og lidt mere regn osv.
  •  
 • Tøseaften: d,1/6. Var der tøseaften arrangement med 16 tilmeldte og godt vejr, tærter og salater vin og højt humør
  •  
 • Machoaften: d,11/6. Det gik rigtig godt den aften 13 mand mødte op og spillede i lækkert sommervejr, spiste 30-35 pølser og kun ganske få øl/vand. Der blev kun klaget lidt over at arrangementet blev flyttet pga. Lidt vand. (ugen før)  
  •  
 • Hyggetunering: blev afholdt med flot solskin d, 19/6 med 12 deltagere og dejligt vejr og pizza mm.

 

 • Søndagsbrunch: d,16/8. En dejlig søndags-brunch med mange gode kampe og lækker brunch på den udendørs terrasse. Og med 12 deltagere.

 

 • Søndagsbrunch: d. 13/9 blev aflyst pga dårligt vejr.

 

 • Round Robin: Tunering d, 26/9 Endelig Dejligt solskin, tørvejr og masser af godt humør og der var kun glade deltagere at se på banerne. Der serveret et par toast og kaffe og småkage efter tuneringen.

 

 • DGI Tunering: Damedouble bestående af Inge Skov, Bodil Andersen, Kirsten Røgen, Gunver Madsen og Marianne Eriksen, suppleret af afløserne Gerda Christensen, Karen Tinggaard, Else Madsen m.fl. Harlev har igen haft et hold med i DGI Herre-X (Udtales Herre kryds…)   4 mand og 4 doublekampe pr. kamp.   Men fine kampe, hyggeligt samvær og typisk god forplejning – resultatet er ikke helt retvisende for styrkeforholdet, måske ville det have været mere retfærdigt hvis vi alle var endt på en tredjeplads….     (Vi prøver sikkert igen til næste år…)Damedouble:  
 • Mixdouble: Tinggaard&Madsen Det gik desværre ikke de tabte med 1x3
 • Hanne og Maj-Britt vandt deres runde og skal spille DGI Finale Øst LM I denne weekend .
 •  
 •  Harlev fik en flot 5-plads i gruppen – kun lidt dårligere end de øvrige 4 hold…
 • Herredouble:
 • Det var således nogle håbefulde friske ungdommelige seniorspiller der stillede op til kampene af mod Hjortshøj Egå, Hammel og Hadsten og resultaterne, tja dem taler vi ikke om, men vi fik dejligt mad

Superseniorudvalget:

Der er 38 medlemmer i gruppen af superseniorer, hvoraf en del er fuldtidsmedlemmer. Gruppen med De glade Firsere tæller 7 medlemmer.

Denne sæson har været præget af regnvejr, og der har været adskillige tirsdage og torsdage med regnvejr fra morgenstunden. Når vejret har været til det, er der blevet spillet på alle baner mellem kl.8 og 10. Det er glædeligt at opleve den aktivitet, der er på alle 4 baner, hvor der høres høje glædesudbrud over gode bolde og tilsvarende ærgrelser over tabte bolde.

Rengøring af klubhuset foretages fortsat af superseniorerne. Desværre var vi i forsommeren plaget en del af ubudne gæster, som efterlod affald. Sæsonen slutter med en efterårsfest med ledsagere på Lokalcenter Næshøj den 1.oktober.

Nu har Superseniorerne så taget hul på den indendørs sæson i Skanderborg Tenniscenter.

 

Bane- og klubhusudvalget:

Endnu en sæson er ved at være slut og igen kan vi se tilbage på en sæson hvor baner, klubhuse og område har været holdt i fineste stand. Takket være en stor indsats fra gode frivillige kræfter.

Vi har haft en rolig sæson uden nye tiltag og uden store reparationsarbejder.   Og der er ikke noget der presser sig på.

Der har dog været lidt problemer med uautoriseret aktivitet både i vinterpausen og i dele af sæsonen. Unge mennesker der åbenbart synes det er synd at husene står ubenyttede hen.  

Desværre efterlader det ret tydelige spor med behov for både udvidet rengøring og ”vedligehold”.

Det er primært gået ud over et af toiletterne hvor døren har været sparket ind og beskadiget og hvor der har været efterladt et syndigt svineri.

Problemerne i vinterperioden er forsøgt klaret ved at skrue plader for indgangspartiet til toilet og badebygningen – effektivt, men ikke særlig kønt.

I eftersommeren har vi desværre været udsat for indbrud i redskabsskuerne – en ret hensynsfuld gerningsmand der er kommet ind ved at skrue hængslerne af, så det var ret nemt at udbedre skaderne, og tilsyneladende mangler kun vores græstrimmer og lidt rødvinsrester.    

Forholdet er meldt til politiet med billeder fra overvågningskameraet.

Alt sammen noget vi godt kunne undvære, men trods alt ikke noget der skal bringes til at fylde alt for meget.

Så som skrevet i starten skal vi glæde os over sæsonen i vores meget fine omgivelser.

Jubilæumspokalen:

På Tennisafdelingens generalforsamling den 30. september 2015 uddeles tennisafdelingens 15-års jubilæumspokal for 15. gang.

Bestyrelsen har besluttet at tildele Susanne tennisafdelingens 15 års jubilæumspokalen for sæson 2015 for at have ydet en særlig indsats både arbejdsmæssigt og socialt. Susanne har gennem 2 sæsoner arbejdet utrættelig for at få flere medlemmer i tennisklubben især flere juniorer. Hun har fået gang i vintertennis i Næshøjhallen, skaffet trænere og hjælpetrænere samt fået nogle af dem på kursus. At det så ikke har kastet så mange medlemmer af sig som arbejdsindsatsen berettiger til, det er bare ærgerligt. Man kan bruge det gamle ordsprog, man kan trække en hest til vandtruget, men ikke tvinge den til at drikke. Tennisbestyrelsen vil gerne påskønne Susannes store arbejde ved at tildele hende årets jubilæumspokal, og vi håber alle på, at belønningen for hendes store arbejde vil vise sig i fremtiden.

Fremtiden.

Vi har ikke planer om nye projekter, vort anlæg er jo så velpasset takket være superseniorerne, Gerda og Bodil.

Karen og Bodil malede alt det sorte på klubhuset her i sommer. Det hvide kunne godt trænge til en omgang maling, og skuret bag slåmuren er noget grøn af alger, så det er hvad jeg kender til at projekter

 

Vi ønsker os stadigvæk flere medlemmer. Vi synes, vi har prøvet meget forskellig, I har jo hørt om Susannes store arbejde i så henseende, men nye idéer modtages gerne.. Det er sjovest at komme på anlægget, når alle baner er i gang. Vi har været 128 medlemmer i sæson 2015 mod 135 i sæson 2014. 79 (77) blå, 9 (13) gule, 12 (14) microer og 28 (31) superseniorer.

       

 1. Orientering om regnskab (regnskab fremlægges til godkendelse på HIK´s hovedgeneralforsamlingen)  

 

Vi fremlægger jo ikke regnskabet for tennisafdelingen her på generalforsamlingen. Det hører til på hovedgeneralforsamlingens, som afholdes sidst i marts 2016, så hvis man vil vide nøjagtigt, hvordan vort regnskab for 2015 bliver, så kom endelig til den hovedgeneralforsamling. Det vil desuden være rart for mig, ikke endnu et år, at være næsten eneste repræsentant fra tennisafdelingen!!!! Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvad årets resultat bliver.

Vi har for sæson 2015 budgetteret med et overskud på kr. 16.000,00. Vi skylder på nuværende tidspunkt ca. 32.000,00 til HIKs hovedafdeling, heldigvis er vi ude af vort rentefrie lån fra DGI. Årets overskud bruges 100% til nedbringelse af vor gæld til HIKs hovedafdeling.

 

 1. Valg af afdelingsformand - Barbara Koch valgt.

 

 1. Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer. Stemmeret i foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Morten Nørlem og Karen Tanggaard. Begge genvalgt.

 

 1. Indkomne forslag – ingen.

 

 1. Eventuelt

Til slut tak til alle, som har været involveret i at få Harlev Tennisklub til at fungere i sæson 2015.

Efter generalforsamlingen er Tennisafdelingen vært ved et mindre traktement –smørrebrød fra Eurospar.

 

 

 

Barbara Koch                                     Henning Jeppesen                           Karen Tanggaard Madsen

   Formand                                                    Dirigent                                                     Referent

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          

                                                                                    

Generalforsamling Tennisafdelingen 2.okt.2014

Dagsorden er ifølge Harlev Idræts Klubs vedtægter 

1.Valg af dirigent

Henning Jeppesen valgt.

21 fremmødte

2.Beretning

Formandens beretning:

Jeg plejer at begynde min beretning med, at vi har haft en rigtig god sæson med masser af godt vejr og stor aktivitet på banerne – det har været lidt blandet i år. Vejret har især været ude efter Microerne og Juniorerne.

Internetbookingen og systemet fungerer stadig rigtig godt. Reglerne omkring gæster fungerer også godt. Medlemmet gæst 5 gange kan stadigvæk benyttes, og efter de 5. gange kan medlemmerne henvende sig til formanden, og så kan jeg give et fiktivt medlem, som så bliver afregnet efter sæsonen. Karen Tanggaard har i løbet af sæsonen sørget for klubreservationerne, det er bedst at kun én person har ansvaret for det. Der er nu gratis trådløst internet i klubhuset. Jeg véd ikke, hvor meget det bliver brugt, men nu er det der.

Harlev Tennis er kommet på Facebook, og juniorerne har fået deres egen Facebook gruppe. Jeg ved ikke hvad der sker på profilerne, da jeg ikke selv er på Facebook.

Tennisanlægget har været udlejet 1 gange i løbet af sæsonen til et firma arrangement, Jeg har kun forlangt kr. 200,00 pr. arrangement, man kan altid diskutere, om det var for billigt.

Efter sommerferien har Sabro Korsvejs skole ved idrætslærer John Schmidt lånt tennisanlægget i forbindelse med idrætsundervisningen. Ligeledes har Næshøjskolen ved idrætslærer Kasper ???lånt tennisanlægget også i forbindelse med idrætsundervisningen. Vi har i det hele taget et meget fint samarbejde med Næshøjskolen. Jeg mener ikke, at tennisanlægget har taget skade af at blive lejet/lånt ud.

Der tales stadigvæk om en hal 2, og HIK´s formand Frank Kejlberg har været til indtil flere møder, både med Fællesråd og rådmand. Hallen skal i givet fald være en multihal, og placeringen er på arealet mellem de 2 nuværende haller. Den 30. september blev der afholdt et fællesmøde, hvor man fik oprettet et Multihaludvalg. Der er indtil videre ca. 8 personer i det udvalg, og glædeligt er det, at det er nye yngre mennesker, dels tilflyttere dels kendte ansigter. Det er så heldigt, at en arkitekt og en projektleder er blandt udvalgsmedlemmerne.

Jeg tror på, at det udvalg vil arbejde målrettet imod at få udarbejdet et projekt, så man kan begynde at søge fondsmidler.

Harlev Idræts Klubs forskellige afdelinger plejer at have et sportsarrangement de 3 første dage af efterårsferien i Næshøjhallen. Jeg tror desværre ikke, det gennemføres i år, da det ikke har været muligt at finde personer, som vil stå for arrangementet. Ærgerligt, for det er en god måde at gøre opmærksom på, hvad vi i HIK kan tilbyde børn og unge i Harlev.

Juniorudvalget 2014

Der har i år været 31 juniorer fordelt på 3 hold. DGI-træner Kristoffer Rask stod igen i år for træningen og som noget nyt, havde vi tilknyttet hjælpetrænere til de to ’yngste’ hold. Der skal således også lyde en stor tak til Phuong Ngyuen, Anne Tvedskov og Mette Hansen for deres indsats!

Der var planlagt 11 juniortræningsdage, som desværre har været plaget af en del regnvejrsaflysninger. Hele 4 dage blev aflyst pga regn – og så vidt muligt flyttet til andre dage.

Der er blevet arrangeret et par ekstra kamptræningsdage for interesserede juniorspillere. Intentionen er at gøre spillerne fortrolige med pointtælling og støtte dem i at få spillet på egne hånd udover den ugentlige træning.

Juniorudvalget har i år prioriteret at afholde nogle juniorarrangementer, hvor hele familien var inviteret for at styrke forældreinddragelsen. Vi inviterede til Familietennis og Sommerafslutning med ekstratræning og grillhygge, men kunne godt have ønsket en større tilslutning.

I uge 27 afholdt HIK Tennis sommertennisskole på anlægget i samarbejde med DGI. To unge trænere holdt 16 ivrige deltagere godt beskæftiget med slag- og spiløvelser, boldlege, konkurrencer og kampe alle tre dage. Traditionen tro var der afslutning med diplomoverrækkelse og kagebord den sidste dag, hvor to af spillerne diskede op med den flotteste tenniskage. Vi har allerede forhåndsbooket de to trænere til næste års sommertennisskole, der ligeledes afholdes i første uge af skoleferien.

Med hjælp fra badmintonafdelingen har HIK Tennis fået mulighed for at have Næshøjhallen en time hver lørdag i vinterhalvåret. Vi arbejder på at starte Minitennis/Skumtennis op medio oktober med støtte og inspiration fra DGI-instruktør Sebastian Trabjerg i samarbejde med Mik Hulgaard fra DGI Tennis. Minitennis-træningen lørdage kl. 11-12 udbydes til 1.-4.- klasser og skal varetages af ungtrænere under vejledning af voksen/rutineret træner. Der vil i samarbejde med DGI Tennis blive tilbudt mini-træner-kurser’ et par gange i løbet af vintersæsonen for at uddanne interesserede juniorer og forhåbentlig inspirere dem til at forblive hjælpetrænere i klubben både indendørs og udendørs.

Juniorudvalget har i år bestået af Bodil Andersen, Gerda Christensen og Susanne Schousboe Sjøgaard. Vi håber dog på sigt at kunne involvere en eller flere juniorspiller-forældre i udvalgsarbejdet.

Seniorudvalget ved Morten Nørlem:

Udvalget har i år prøvet at tilgodese alle de ønsker som vores medlemmer er kom med sidste år . Vi har fundet på nogle rigtig gode ide’er og endda med stor succes syntes vi. Stor tak til alle i seniorudvalget fra mig.

Begynder / Seniortræning: Vi har i år flyttet træningen til tirsdage for at få så mange som muligt til at møde op til spil og træning, men der har kun været 2 til 3 deltager de første par gange i foråret.  Lotte & Morten.

Åben tennis: Det har igen været en fantastisk god sæson med godt vejr, og rigtig mange har deltaget i åben tennis. Kun ganske få gange har vi ringet efter en ekstra spiller Vi har selvfølgelig også opfordret mange medlemmer til at prøve at deltage i åben tennis i år, hvilket også er lykkedes.  Inge & Morten.

Hyggeturnering: Den 13. juni. Endelig lykkedes det at få en 10 stykker til at komme og deltage i vores hygge-turnering, og vi fik en rigtig hyggelig dag med godt samvær og masser af sandwich til alle.

Tøse aften:    Mandag d. 19/5. Tøseaften var også rigtig vellykket og fin tilrettelagt arrangement med 16 deltagere. Med hjemmelavede tærter og vin der til.

Machoaften: Mandag d.26/5. Det kneb lidt med tilmeldingerne, men der kom 12 macho mænd, som fik spillet rigtig mange gode kampe. Alle mand var især glade for HenningGrillPølsemand, Han serverede forskellige slags pølser med kartoffelsalat og tomater mm. og selvfølgelig  øller.

”Søndags” brunch: d.13/8 Blev i stedet for til lørdags brunch og derfor kunne der ikke komme så mange, men dem der kom fik en hyggelig og tør formiddag med mange gode kampe og ikke mindst en dejlig frokost plus en masse snak på tværs af borderne.

Round Robin: d.30/8 Blev desværre aflyst pga for få tilmeldte.

Søndags Brunch: d.21/9 Det blev en dejlig dag med solskin og rigtig mange glade medlemmer 16 i alt + Bodil som den der lavede alt det praktiske :frisk frugt og kaffe the mm.             

DGI turnering: Dame x 2 spillere: A række. Mai-britt Merrild & Hanne Sommer. De fik desværre ikke den førsteplads som de fortjente men en flot andenplads .

Herre-holdet :? ( Der er heller ikke noget at tale om i år ) Men meget hyggeligt.

                   Dette er fortalt i alt fortrolighed af en hemmelig kilde.      Vi håber at vi har ramt plet med alle vores aktiviteter i år og vil prøve om vi kan gøre det endnu bedre til næste år.

Superseniorerne:

Der er ca. 30 superseniormedlemmer, heraf 6 over 80 år og Ernst, som i år er blevet 90 år. Denne sæson har været lige så fantastisk som tidligere år, for der er stort set altid tennisvejr tirsdag og torsdag morgen. Der er blevet spillet på alle baner mellem fra kl.8 til 10. Derudover har der været reserveret baner kl. 10 til 12, og denne reservation er blevet brugt en del gange. Det er glædeligt at opleve den aktivitet, der er på alle 4 baner, hvor der høres høje glædesudbrud over gode bolde og tilsvarende ærgrelser over tabte bolde.

Desværre blev Superseniorerne ramt af dødsfald, idet John Koch døde i sommer, og to medlemmer mistede deres hustruer.

Rengøring af klubhuset foretages fortsat af superseniorerne, og der sluttes af med en efterårsfest med ledsagere. I år er der tilmeldt 45 til festen den 9.oktober, og som noget nyt er der planlagt en aftenfest på Lokalcenter Næshøj.

Nu har Superseniorer så taget hul på den indendørs sæson i Skanderborg Tenniscenter.

Bane- og Klubhusudvalg:

Nu igen med lys. Endelig en sæson med lidt ro på – kun et enkelt projekt, ingen uheld og ingen store udgifter. I foråret fik vi genetableret lyset på bane 2 og samtidig lavet lys på bane 1. Og vi fik i den anledning lavet en ny port til bane 2, så der er blevet adgang for lidt større liftudstyr, som Jens Røgen venligt har stillet til rådighed.   Det har betydet at vi selv har kunnet klare monteringsarbejdet i toppen af masterne og dermed sparet et ikke helt ubetydeligt beløb. 

De nye lamper til både bane 1 og 2 blev jo indkøbt sidste år og belaster således ikke regnskabet i år. Og projektet kan jo betragtes som et hængeparti fra 2013 hvor vi jo desværre ikke nåede at få repareret lyset – til gengæld har vi så nu fået lys på 2 baner.

Sæsonen kom dermed godt fra start og banerne og anlægget har været holdt i topform takket være en stor indsats fra en lille gruppe energiske medlemmer.   Tak for det.

Der er således nu tilsyneladende kun få ting der begynder at presse lidt på – en brækket stolpe på minitennisbanen og en netstolpe på bane 3 der ser ud til at trænge til en ny sokkel.   Stålnettet omkring banerne kan efterhånden også trænge til et lille eftersyn, men det er alt sammen nogenlunde overskuelige ting, som kan klares uden de helt store udgifter.

Der er ingen nye projekter eller udgiftskrævende initiativer i sigte så sæson 2015 kan med lidt held også blive både rolig og billig.

Tak for en god sæson, som jo traditionen tro sluttes af med banelukning lørdag den 25. oktober. Alle medlemmer får en ”indbydelse”, og vi håber, at der vil komme lige så mange, som der plejer.

Låseklubben har fungeret uden problemer i sæsonen - tak til alle de medlemmer, som påtager sig at lukke alle hverdagsaftener samt åbne og lukke i week-ends. Jeg regner med, at man stadigvæk vil hjælpe med den aktivitet. Vi har lagt låseklubben på booking-siden, så man dér kan se, hvem der har "tjansen" den pågældende dag, og jeg tror, at der tit et blevet ringet afbud til låsemesteren, hvis et ”nøgle”-medlem har været på anlægget, når det har været åbne/låsetid. Og Luna lever jo stadigvæk i bedste velgående, så Christian låser jo stadigvæk op alle hverdagsmorgener.

Tennisafdelingens 15 års jubilæumspokal:

Bestyrelsen har besluttet at tildele Henning Andersen 15 års jubilæumspokalen for sæson 2014 for at have ydet en særlig indsats både arbejdsmæssigt og socialt.

Henning blev medlem af tennisklubben i 1991, og fik nummer 35, et nummer han har haft lige siden.

Henning har – og vil altid være - en uundværlig del af Harlev Tennis, selvom han nu har besluttet at helbredet ikke holder til mere tennis på aktiv plan, men du skal nu blive ved med at have nr. 35 også uden at betale for det. Du kommer måske ikke til at spille ret meget, men jeg har bemærket, at Bodil tit siger, at du da godt kan spille, hvis der lige mangler en tilmeldt til diverse hyggeturneringer, og så er du jo god til grillmad.

Desuden kan man altid ringe til dig, hvis man har brug for en all-round håndværker, og du kommer altid, også selvom jeg somme tider har klaget over arbejdets udførelse. Jeg tænker her på skabslåge nr. 6.

Henning er altid positiv, glad, og energisk – et eksempel på et rigtigt klubmenneske.

Fremtiden.

Vi ønsker os stadigvæk flere medlemmer. Der er masser af plads på anlægget, når vi lige er kommet lidt ind i sæsonen. Det er sjovest at komme på anlægget, når alle baner er i gang. Vi har været 135 medlemmer i sæson 2014, 77 blå, 13 gule, 14 microer og 31 superseniorer. I sæson 2013 var vi 143 medlemmer ved sæsonafslutningen.

  

3.Orientering om regnskab (regnskab fremlægges til godkendelse på HIK´s hovedgeneralforsamlingen)

Vi fremlægger jo ikke regnskabet for tennisafdelingen her på generalforsamlingen. Det hører til på hovedgeneralforsamlingens, som afholdes sidst i marts 2015, så hvis man vil vide nøjagtigt, hvordan vort regnskab for 2014 bliver, så kom endelig til den hovedgeneralforsamling. Det vil desuden være rart for mig, ikke endnu et år, at være næsten eneste repræsentant fra tennisafdelingen!!!! Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvad årets resultat bliver.

Vi har for sæson 2014 budgetteret med et overskud på kr. 15.000,00. Vi skylder på nuværende tidspunkt ca. 54.000,00 til HIKs hovedafdeling foruden en restgæld til DGI på kr. 10.000,00 - de afdrages med kr. 10.000,00 om året, så sidste afdrag betales her til december, og så er vi heldigvis ude af den gæld. De kr. 10.000,00 til DGI er indeholdt i budgettet. Årets overskud bruges 100% til nedbringelse af vor gæld til HIKs hovedafdeling.

4.Valg af afdelingsformand - formanden ikke på valg

5.Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer. Stemmeret i foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og

afdelingsbestyrelse, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Bodil Andersen og Peter Dyrholm. Begge modtog genvalg.

Ud over bestyrelsen har vi jo også udvalgene. Man bliver ikke valgt på generalforsamlingen til udvalgene, medlemmerne hertil finder bestyrelsen selv. Vi håber, at alle fortsætter til næste år. Udvalgene er meget vigtige i forbindelse med arbejdet i løbet af sæsonen.

 

6.Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

Ingen indkomne forslag.

7.Eventuelt

 Uddeling af 1600 foldere for Eurospar giver 2500 kr til Juniorudvalget.

Tennisafdelingen er stadigvæk med i OK ordningen. Det gav i sæson 2013 ca. kr. 4.000,00, og det ser ud til, at give det samme i år. Vi får 5 ører pr. liter solgt benzin, og for at få del i de penge, så skal Spejderne, Harlev Basket, HIK Badminton og Harlev Tennis ( det er de 4 foreninger, der har sagt ja til at deltage i ordningen) møde op ved Euro Spar et antal gange om året, og stå sammen med en repræsentant fra OK, som er den person, der opretter solgte benzinkort.

Til slut tak til alle, som har været involveret i at få Harlev Tennisklub til at fungere i sæson 2014.

Efter generalforsamlingen er Tennisafdelingen vært ved et mindre traktement –smørrebrød fra Eurospar.

 

Barbara Koch                                 Henning Jeppesen               Karen Tanggaard Madsen

   Formand                                       Dirigent                                       Referent

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling i Harlev Idræts Klubs tennisafdeling.

Torsdag den 26. september 2013 kl. 19.30 i Tennisafdelingens klubhus

Dagsorden ifølge Harlev Idræts Klubs vedtægter

Dagsorden til generalforsamlingen torsdag den 26. september 2013

1. Valg af dirigent

Christian Kjeldsen valgt

2. Beretning

Beretning:

Jeg plejer at begynde min beretning med, at vi har haft en rigtig god sæson med masser af godt vejr og stor aktivitet på banerne – det kan jeg efter nogle år med dårligt sommervejr heldigvis sige med rette.

I forbindelse med baneklargøringen ryddede Karen og Barbara kraftigt op i redskabsrummene. I overværelse af en stærkt bevæget Christian blev den gamle reservationstavle kørt på lossepladsen.

 

Vi fandt desuden de gamle lamper – det er faktisk Louis Poulsen lamper model nr. 19.540 og de er faktisk penge værd, fandt vi ud af på nettet. Vi har derfor prøvet at gøre dem i penge. Jeg har fotograferet dem, og Bodil lagde dem til salg på nettet til kr. 450,00 pr. stk., var det ikke det Bodil? Vi har haft 1 henvendelse, og nu er John træt af at opbevare dem, så jeg forsøgte at forære Christian 2 af dem, men han takkede nej, men så skulle vi til barnebarns fødselsdag i lørdags, og der lykkedes det sandelig at få solgt 2 af dem – de pæneste. Jeg var blevet lidt mere ydmyg omkring værdien, så jeg solgte dem for kr. 250,00 pr. stk. Der er måske bud på kr. 100,00 pr. stk. for de 2 sidste, men det er endnu fugle på taget..

 

Internetbookingen og systemet fungerer stadig rigtig godt. Reglerne omkring gæster fungerer også godt. Medlemmet gæst 5 gange kan stadigvæk benyttes, og efter de 5. gange kan medlemmerne henvende sig til formanden, og så kan jeg give et fiktivt medlem, som så bliver afregnet efter sæsonen. Karen Tanggaard har i løbet af sæsonen sørget for klubreservationerne, det er bedst at kun én person har ansvaret for det.

 

I forbindelse med at vor bookingside har fået nye ejere har vi skullet betale for bookingportalen, men til gengæld kan den også fungere som hjemmeside, og Karen har flyttet de fleste oplysninger fra den gamle hjemmeside over i den nye. Der har blandt medlemmerne været lidt forvirring omkring de 2 hjemmesider, men det problem et vist løst i forbindelse med at Karen har flyttet rundt på oplysningerne, og Peter har lukket for muligheden for at booke fra den gamle hjemmeside.

 

Tennisanlægget har været udlejet 2 gange i løbet af sæsonen. En gang til et firma arrangement og en gang til et skoleklasse arrangement. Jeg har kun forlangt kr. 200,00 pr. arrangement, man kan altid diskutere, om det var for billigt.

 

Efter sommerferien har Sabro Korsvejs skole ved idrætslærer John Schmidt lånt tennisanlægget i forbindelse med idrætsundervisningen. Ligeledes har Næshøjskolen ved idrætslærer Steen Kjeldsen lånt tennisanlægget også i forbindelse med idrætsundervisningen. Vi har i det hele taget et meget fint samarbejde med Næshøjskolen. Mandag den 30. september 2013 er der på Næshøjskolens initiativ indkaldt til et fællesmøde mellem foreninger, institutioner og Fællesrådet i Harlev. Her er hal 2 bl.a. på dagsordenen. Karen og jeg deltager på tennisafdelingens vegne.

Jeg mener ikke, at tennisanlægget har taget skade af at blive lejet/lånt ud – vel Christian?

 

Hovedbestyrelsen arbejder stadigvæk med en ny fælles hjemmeside, lige hvordan det skal fungere, har jeg ikke styr på, lad os nu se, hvad udspillet er.

 

Der tales stadigvæk om en hal 2, og HIK´s formand Frank Kejlberg har været til indtil flere møder, både med Fællesråd og rådmand. Hallen skal i givet flad være en multihal, og placeringen er indtil videre på arealet mellem de 2 nuværende haller. Jeg tror ikke vi får en ny hal i min tid som formand for tennis.

 

Harlev Idræts Klubs forskellige afdelinger har de 3 første dage af efterårsferien et arrangement i Næshøjhallen, hvor de enkelte afdelinger hver har en dag, hvor børnene prøver den enkelte idrætsgren. Tennis har mandag, og Steen Sjøgaard har helt styr på, hvad der skal ske den dag. Der kommer en instruktør fra DGI, og hvis vejret tillader det, så bliver aktiviteten fortrinsvis her på tennisbanerne.

 

Juniorudvalget:

Juniorudvalget har i år bestået af Bodil Andersen, Gerda Christensen, Steen Sjøgaard og Annemarie Kjeldsen.

Annemarie har valgt at trække sig fra udvalget ved udgangen af denne sæson.

I år har der været træning for 2 tirsdagshold og 1 onsdagshold.

Tirsdag har der været træning for microer og yngste juniorer – træner har været Kristoffer Rask Jensen, Galten.

De fleste torsdage har der endvidere været tilbud om kamptræning for de ældste spillere i denne gruppe. Bodil og Annemarie har stået for disse torsdage.

Holdene har fået tilbudt 11 gange træning.

Onsdag har været træningsdagen for de ældste juniorer. Aske Skovgaard har været træner for dette hold.

Her var der også planlagt 11 træningsdage, men regnvejr og træneraflysninger bevirkede, at der ikke var ret mange træningsdage inden sommerferien, men efter sommerferien blev holdet tilbudt 3 ekstra træningsdage – det rettede lidt op på det!

Der har været tilmeldt 19 microspillere og 16 juniorspillere – altså i alt 35spillere – 5 medlemmer mindre sidste år!

Juniorudvalget havde op til sæsonstart planlagt omdeling af flyers i 0., 1., 2., 3. og 4. klasse med reklame for tennistræningen, men på grund af lærerlockouten kunne dette ikke gennemføres.

Vi lavede i stedet et opslag på forældreintraen, men vi tror stadig meget på, at der skal deles flyers ud, så børnene kan snakke sammen indbyrdes, om de nu ikke skal prøve at spille tennis i år.

Der har i år været 9 helt nye medlemmer, så der er en stor udskiftning af micro- og juniormedlemmer, så det er rigtig vigtigt at lave reklame-fremstød hvert år før sæsonstart.

Sommertennisskolen løb af stablen fra 5. – 7. august. Vejret var perfekt i år, og vi havde fået en super god og populær træner og en kvik 14-årig hjælpetræner. Der var 16 deltagere, hvoraf de 10 var egne tennis-medlemmer.

Egentlig afholdes sommertennisskolerne for at skaffe nye medlemmer til klubberne, men vi betragter i høj grad sommertennisskolen som et ekstratilbud til vores egne micromedlemmer, og det var der altså 10, der fik glæde af.

Tennisafdelingen medvirker igen i år i HIKs efterårsferiesportstilbud til børn, der gerne vil prøve forskellige sportsgrene. Det er 2. gang dette sportstilbud arrangeres i efterårsferien. Tennis er på programmet mandag d. 14. oktober.

 

Som tak for indsatsen var der en vingave til Annemarie Kjeldsen, som efter 12 år i Juniorudvalget har valgt at stoppe. Annemarie har ydet et stort og uvurderligt arbejde med at skaffe trænere, lave hold, informere børn, unge og forældre. Nogle gange har hun også selv været på banen for at hjælpe. Annemarie har lovet at videregive sin viden til udvalget.

Fest- og seniorudvalget:

Seniorudvalget har i år afholdt flere møder, for at planlægge og snakke om nye ide’er og aktiviteter til denne sæson.

Vi har også fået Marianne Eriksen med i vores udvalg, fordi Lars Dalgaard har ønsket at træde ud af udvalget. Stort tak til alle i seniorudvalget fra mig, da jeg ikke har kunnet deltage i alle møderne, men I har fundet på nogle rigtig gode tiltag / ide’er og været modige til at prøve dem af, og endda med stor succes.

Nye medlemmer:

Vi har igen i år valgt at inviterer alle vores nye medlemmer til at mødes med bestyrelsen og få en instruktør fra DGI ud en lørdag eller søndag.

Men desværre var der ikke tilslutning nok til at gennemføre dette arrangement.

 

Begynder / Seniortræning:

Begyndertræning: Vi har i år flyttet træningen til tirsdage og prøvet at sms’ til alle nye medlemmer hver uge i starten af sæsonen, for at få så mange som muligt til at møde op til spil og træning, men der har kun været 2 til 4 deltager de første uger i foråret. Vi overvejer nu at Lottes træning udgår næste år med mindre der er mange nye nybegyndere.V. Lotte & Morten. 

Seniortræning : Der har det også gået noget trægt. Aske har holdt fri nogle af de planlagte træningsdage og måske glemmer vi at møde op igen efter sommerferien, men der har været nogle få medlemmer der har fået god træning i år. Vi overvejr også omTræning med Aske kun skal foregå i forårssæsonen ???

 

Åben tennis:

V. Inge & Morten. Det har været en rigtig god sæson med godt vejr, og rigtig mange har deltaget i åben tennis. Kun ganske få gange har vi ringet efter en ekstra spiller (Gerda & mange andre). Vi har selvfølgelig også opfordret mange medlemmer til at prøve at deltage i åben tennis i år, men kun få har turdet, desværre, da det faktisk er sjovt, at udfordre sig selv ved at spille med nogle andre, end dem man plejer at spille med.

Hyggeturnering:

Den 14. juni.

Endelig lykkedes det at få mange til at komme og deltage i vores hygge-turnering, og vi fik en rigtig hyggelig dag med godt samvær og masser af sandwich til alle.

Tøse aften:

Mandag den 1/7.

Da det ikke var tilladt at deltage for andre end tøser / kvinder & damer, har jeg fået at vide, at det selvfølgelig havde været en fantastisk aften med fuldt hus - 16 tilmeldte Qvinder, masser af gode kampe & masser af dejlige hjemmelavede tærter fra Karen Tanggaard & masser af Rose’vin dertil.

Machoaften: 

Mandag d.8/7.

Det kneb lidt med tilmeldingerne, men det endte med, at der kom 11 macho mænd, som fik spillet rigtig mange gode kampe. Alle mand var især glade for Henning-GrillPølse Mester, der serverede forskellige slags pølser med kartoffelsalat og tomater mm. og selvfølgelig drikkevarer - øller.

DGI turnering:

Der har i år deltaget 3 hold.

Mix-double: Karen & Erik Thingaard + Else & Hermann S Madsen. ( de er rykket op. ) og fortjener selvfølgelig en stor klapsalve.

Dame x 2 spillere: A række. Mai-britt Merrild & Hanne Sommer. ( det er gået godt, men de har ikke spillet de sidste kampe endnu.)

Herre-holdet : ( Der er der ikke noget at snakke om)???

Klubmesterskab: 

Det har vi valgt at aflyse i år, og i stedet arrangeret nogle andre aktiviteter.

 
Round Robin:d.31/8.

Endnu et arrangement hvor der var pænt fremmøde. Vi var 12 deltagere og havde en fin eftermiddag sammen, hvor vi fik sandwich mm., samt fandt 2 meget glade vindere af turneringen. Gunver & Erik.

·   
Seniorudvalget har i år fået flere tilkendegivelser af, at vi skal gentage alle de arrangementer, som vi har lavet i denne sæson. Det vil vi selvfølgelig tage til os, og vi vil holde hyggelige møder i vinterhalvåret og planlægge den næste sæson sammen.

Bane- og klubhusudvalget:

Sæson 2013 har budt på rigtig fine forhold for baner og klubhus. Banerne er som vanligt overvåget og passet af specielt Christian, områderne udenfor banerne holdes af specielt Bodil og Henning og klubhuset passes af superseniorerne. Tak til alle for indsatsen.

Vi har i vinterens løb være forskånet for både hærværk og naturkatastrofer, så baneklargøringen i foråret forløb helt uden problemer - uden ekstra arbejde og uden ekstra udgifter. Tak til de medlemmer der hjalp med dette arbejde – og selvfølgelig også tak for hjælpen til vinterklargøringen sidste efterår.

Sidste efterår fik vi lavet en brønd på bane 4, så vi kan lukke for vandet lokalt i stedet for fra brønden på fodboldbanen og vi har fået lavet mulighed for at klargøre anlægget til vinteren ved at tømme alle rør for vand med trykluft. Det betyder at vi ikke længere behøver at afmontere blandingsbatterier mv. om vinteren. Vi har også fået lavet forbedringer der gør det nemmere at servicere vandingsanlægget – og der er blevet til nye sprinklere på endnu en af banerne.

Så er der lige det med lysanlægget…

Lysanlægget begyndte at drille sidst på sæsonen sidste år og det viste sig at tre af lamperne var defekte.

Lamperne sidder jo på ganske høje master og det betyder at det er ret besværligt – og dyrt at lave selv simple reparationer på anlægget. På baggrund af vores økonomiske situation og tidspunktet på sæsonen besluttede vi at udskyde reparationen og dermed udgiften til i år. Samtidig besluttede vi at skifte lågen i hegnet, så der blev adgang for en lidt større lift som Jens har mulighed for at stille til rådighed.

Alt sammen meget godt, men det må indrømmes at tidsplanen er skredet ret alvorligt i flere omgange..

Det var planen at skifte lågen inden sæsonstart, men pga. af sen frost og andre uheldige forhold blev udskiftningen noget forsinket.

Derefter fik vi selv afmonteret lamperne og sendt dem til eftersyn og reparation. Eftersynet tog alvorligt lang tid og det endte med at leverandøren frarådede reparation og anbefalede indkøb af nye lamper. Indmaden og lyskilden er ret kostbar, så det var en mulighed vi var opmærksomme på.

Når vi så alligevel skulle have den lidt store pung frem og som en slags kompensation for den lange sagsbehandlingstid besluttede vi i bestyrelsen at indkøbe 8 lamper så vi også kunne få godt lys på bane 1.

De blev bestilt – men det viste sig så at der var en ikke helt ubetydelig leveringstid…..

Lamperne er nu leveret, men da sæsonen nu igen er noget fremskreden overvejer vi meget at lade dem ligge trygt og godt i deres kasser til foråret.

Låseklubben har fungeret uden problemer i sæsonen - tak til alle de medlemmer, som påtager sig at lukke alle hverdagsaftener samt åbne og lukke i week-ends. Jeg regner med, at man stadigvæk vil hjælpe med den aktivitet. Vi har lagt låseklubben på booking-siden, så man dér kan se, hvem der har "tjansen" den pågældende dag, og jeg tror, at der tit et blevet ringet afbud til låsemesteren, hvis et "nøgle"-medlem har været på anlægget, når det har været åbne/låsetid.

 

Og Luna lever jo stadigvæk i bedste velgående, så Christian låser jo stadigvæk op alle hverdagsmorgener.

 

Superseniorerne:

Der er ca. 30 superseniormedlemmer, og denne sæson har været fantastisk. Det har stort set været muligt at spille hver tirsdag og torsdag morgen på banerne. Da der er ca. 25 aktive spillere hver gang, må der spilles halve timer for at få alle i gang. Der er et ønske fra Superseniorerne om at få booket mere tirsdag og torsdag formiddag. Endnu er det dog ikke afklaret, hvordan strukturen skal være, idet det sociale med kaffe også er en vigtig del af aktiviteten på anlægget.

Rengøring af klubhuset foretages fortsat af superseniorerne, og der sluttes af med en efterårsfest med ledsagere. I år er der tilmeldt 40 til festen den 2.oktober, så der bliver god brug for den afdækkede tilbygning, som blev lavet i 2012.

Jørgen Andersen har ønsket at stoppe arbejdet som tovholder for denne afdeling af tennisklubben, og han skal have stor tak for indsatsen gennem mange år. Jørgens arbejde er blevet overtaget af 3 personer, idet Arne Nielsen, Kirsten Steenfat og Karen Tanggaard har taget over. Rengøringen styres fortsat af Else Nielsen.

Det leder mig elegant til:

Tennisafdelingens 15 års jubilæumspokal:

Bestyrelsen har besluttet at tildele Jørgen Andersen 15 års jubilæumspokalen for sæson 2013 for at have ydet en særlig indsats både arbejdsmæssigt og socialt for superseniorerne og dermed også for tennisklubben.


Jørgen blev medlem af tennisklubben i 1993, og fik nummer 144. I 1999 gik
Jørgen så åbenbart på pension, for da skifter han til nummer 415 – altså blev
han supersenior.

Siden da har Jørgen været superseniorernes hukommelse! Han holder styr på, hvem der fylder "rund", han opdaterer deres historie og bruger i det hele taget sit organisatoriske talent på superseniorerne.

Om vinteren, når superseniorerne flytter deres spil til Skanderborg, så holder
han styr på, hvem der skal spille hvornår og med hvem - hvem der skal køre – og
hvem der skal have kaffe og brød med.

Jørgen har – og vil altid være - en uundværlig del af Harlev Tennis, selvom han nu har besluttet at yngre kræfter må tage over. Som et bevis på Jørgens store arbejde, så har det været nødvendigt at dele hans opgaver på 3 personer!!!

Jørgen er altid positiv, glad, og energisket eksempel på et rigtigt klubmenneske.

Fremtiden.

Vi ønsker os stadigvæk flere medlemmer. Der er masser af plads på anlægget, når vi lige er kommet lidt ind i sæsonen. Det er sjovest at komme og spille tennis, når alle baner er i gang. Vi har været 144 medlemmer i sæson 2013, 81 blå, 14 gule, 2 røde, 28 superseniorer og 19 microer. I sæson 2012 var vi 159 ved sæsonafslutning.

Til slut tak til alle, som har været involveret i at få Harlev Tennisklub til at fungere i sæson 2013.

 

3. Orientering om regnskab (regnskab fremlægges til godkendelse på

Hovedgeneralforsamlingen)

Vi fremlægger jo ikke regnskabet for tennisafdelingen her på generalforsamlingen. Det hører til på hovedgeneralforsamlingens, som afholdes sidst i marts 2014, så hvis man vil vide nøjagtigt, hvordan vort regnskab for 2013 bliver, så kom endelig til den hovedgeneralforsamling. Det vil desuden være rart for mig, ikke endnu et år, at være næsten eneste repræsentant fra tennisafdelingen!!!! Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvad årets resultat bliver.

Vi har for sæson 2013 budgetteret med et overskud på kr. 7.000,00. Det mål når vi, tror jeg, da vi udskyder investering i nye lamper til næste år.. Vi skylder på nuværende tidspunkt ca. 36.000,00 til HIKs hovedafdeling foruden en restgæld til DGI på kr. 20.000,00 - de afdrages med kr. 10.000,00 om året i endnu 2 år. De kr. 10.000,00 til DGI er indeholdt i budgettet. Eventuelt overskud bruges 100% til nedbringelse af vor gæld til HIKs hovedafdeling.

4. Valg af afdelingsformand - Barbara Koch er på valg og modtog genvalg.

5. Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer. Stemmeret i foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Morten Nørlem, Bodil Andersen (for 1 år) og Karen Tanggaard. Alle 3 modtog genvalg. Derudover er Peter Dyrholm også i bestyrelsen.

6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

Ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt

 20 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Tennisafdelingen vært ved et mindre traktement.

Barbara Koch Christian Kjeldsen Karen Tanggaard Madsen

Formand              Dirigent                       Referent