Junior

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Træning for juniorer i 2022 er tirsdag kl. 16.

Sidste gang inden sommerferien er tirsdag den 21. juni.

Tirsdag den 9. august begynder træningen igen og fortsætter til og med tirsdag den 6. september. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har igen i år fået en træner, Thomas Støttrup til vore juniorer og voksne. I den forbindelse er det nødvendigt, at der er 2 personer, som vil udgøre et Juniorudvalg. Det drejer sig primært om kontakten til børn og forældre, samt praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af træningen. Endelig kan der være arrangementer efter aftale med træneren. Bestyrelsen forventer selvfølgelig også, at vi kan afvikle tennisskole i lighed med de foregående år.

Bestyrelsen vil hjælpe med igangsættelsen, men det er altafgørende, at det er forældre eller unge, som udgør Juniorudvalget, så derfor opfordrer vi jer til at snakke sammen om opgaven. Det er vigtigt, at vi stadig kan holde liv i vores juniorafdeling, så de unge kan komme i gang med tennis og opleve glæden ved spillet.

Henvendelse til Barbara Koch tlf. 2148 5956 eller mail: KochHarlev@stofanet.dk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billeder fra træningen 2020.

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I forbindelse med hovedgeneralforsamlingen den 18. juni 2020 blev juniorerne i tennisafdelingen tildelt Klubpokalen.

Jonathan Hartmann og Marius Andersen modtog pokalen på vegne af juniorerne.

 ---------------------------------------------------------------------------

 Lån af Tennisanlæg

Til klasseforældrerådene

på Næshøjskolen i Harlev

 
I forbindelse med planlægning af aktiviteter for klasseforældrerådene på Næshøjskolen giver Harlev Tennis mulighed for nogle hyggelige timer på vores flotte tennisanlæg – med sjov og leg for børn og voksne både på og udenfor banerne.

 *Vi kan for kr. 500 tilbyde at stille vore 4 grusbaner til rådighed i 3 timer og klubhuset yderligere

   i den tid, som et forældrearrangement nu måtte vare.

 *Vi udlåner udstyr, så der kan spilles tennis.

 *Vi har god plads og har forskellige legeredskaber, så der også kan arrangeres lege, spil og aktiviteter

  Udenfor banerne.

 *Vi har toilet og omklædning samt faciliteter, der giver mulighed for at arrangere fællesspisning.

 

 *Kontakt formand for Harlev Tennis Barbara Koch for at høre nærmere. Tlf. 21 48 59 56 eller mail

  KochHarlev@stofanet.dk 

Det eneste vi betinger os er, at der i forældrekredsen er en person, som er medlem af Harlev Tennis, ellers skal der være en person, der er tilknyttet tennisklubben tilstede, medens der er aktiviteter på banerne.

Vedtaget i Tennisbestyrelsen maj 2016