Passive medlemmer

Der er mulighed for at blive passivt medlem, hvor kontingentet er 100 kr, som betales via 

Mobile Pay 15454

eller bankkonto Reg. 1928 konto 0751 399 383

Som passivt medlem kan man deltage i de sociale arrangementer, men man kan ikke spille på banerne.

Formålet er, at man kan bevare kontakten til sine tidligere tennisvenner.