I forbindelse med tennisafdelingens generalforsamling den 1. oktober 2001 uddeltes den nyindstiftede 15-års jubilæumspokal for 1. gang.


Pokalens navn er:

Harlev Tennis, 15 års jubilæumspokal

Pokalen gives til:

Personer, som i relation til Harlev Idræts Klubs tennisafdeling har udmærket sig spillemæssigt eller ydet en særlig indsats arbejdsmæssigt eller socialt.

Pokalen er en vandrepokal. Det vil sige, at modtageren af pokalen har den til låns i et år, altså indtil næste generalforsamling. Det pågældende års pokalmodtager får sit navn indgraveret på en plade på pokalens sokkel.

Pokalen kan ikke tildeles et medlem af Harlev Idræts Klubs tennisafdelings bestyrelse.

Pokalmodtagere:

2001 Mogens Anthonsen
Mogens var som nyt medlem i tennisklubben ved sæsonstart tilmeldt begyndertræning, så han kan ikke have spillet tennis ret meget tidligere. Men i løbet af sæsonen har hans tennisspil udviklet sig, så han efter kort tid spillede med de gamle garvede spillere, så han fik pokalen for at have udviklet sig spillemæssigt

2002 Christina Rickli
Christina Rickli har sin unge alder til trods ydet en stor arbejdsmæssig indsats i tennisafdelingen, især som hjælpetræner på DTF´s sommerskole 2002, men også som ”lege-tante” ved street-tennis-arrangementet efteråret 2001, så hun fik pokalen for at have ydet en særlig indsats arbejdsmæssigt

2003 Kirsten og Jørgen Stabel
Kirsten og Jørgen Stabel har i flere sæsoner sørget for at låse op og lave kaffe tirsdage og torsdage, således at der kan spilles tennis og hygges fra kl. 8.00. De har dermed sikkert været medvirkende til, at vi i dag har en meget stor gruppe formiddagsspillere. Der kommer hvert år flere til, og det må skyldes, at det er almindeligt kendt, at i Harlev Tennis´s superseniorgruppe er det rart at komme, og at der er styr på tingene, så de fik pokalen for at have ydet en særlig indsats socialt.


--------------------------------------------------------------------------------------
2004 Annemarie og Christian Kjeldsen.
Vi kan takke Annemarie Kjeldsen for, at vi igen har en juniorafdeling. Hun finder trænere, arrangerer stævner, ja sørger i det hele taget for, at det er rart for vore juniorer at komme i tennisklubben.
Vi tror, at Christian Kjeldsen næsten dagligt er på tennisanlægget for at kontrollere, at alt står vel til. Desuden var Christian Kjeldsen med i den gruppe, som i 1985 tog initiativ til at grundlægge Harlev Idræts Klubs tennisafdeling. Og så blev de i 2004 klubmestre i mix-doubble, så de opfylder alle 3 betingelser for at kunne få pokalen tildelt

2005 Jens Røgen
Jens Røgen har lige siden tennisafdelingen start altid været parat til at stille op med materiel, når vi har haft brug for det. På de billeder, som bliver taget ved sæsonstart og –slut, kan man altid i baggrunden se Jens´s lastbil. At han så somme tider parkerer lidt for tæt på formandens lille blå Folkevogn – og laver dybe spor i græsset op til tennisanlægget, det skal ved denne lejlighed ikke komme ham til skade, så han fik pokalen, da han er en uundværlig arbejdsmæssig resurse

2006 Træner Thomas Munk
Thomas Munk får selvfølgelig sin betaling for at træne juniorerne, seniorerne og superseniorerne, men i bestyrelsen synes vi, at Thomas Munk lægger så meget mere i trænergerningen, end man kan forvente, selvom han får penge for det. Hvis nogen er blevet trænet af Thomas eller har set – og navnlig hørt Thomas træne, så vil man vide, hvad vi mener. Der er entusiasme så det batter, så han fik pokalen for at være en unik træner

2007 Hanne Sommer og Maj-Britt Merrild
Hanne Sommer og Maj-Britt Merrild har i mange år kvalificeret sig – og ofte også vundet DGI´s finalestævne. Det er noget af en præstation, som bestyrelsen synes fortjener anerkendelse, så de får pokalen for at have udmærket sig sportsligt

2008 Super-Seniorerne.
Super-Seniorerne fik pokalen for at være så gode til at optage nye medlemmer i deres gruppe, for altid beredvilligt at påtage sig arbejdsmæssige opgaver såsom at male og i det hele taget sørge for, at tennisanlægget altid fremstår velholdt og indbydende, de fik derfor pokalen for at have udmærket sig arbejdsmæssigt og socialt.

2009 DGI DAME X-holdet

- bestående af Else Skjødt Madsen, Annemarie Kjeldsen, Karen Tinggaard og Pia Rehn. De har 2 år i træk kvalificeret til det afsluttende finalestævne og vandt det i år, så de er amtsmestre i deres række, så de fik pokalen for at have ydet en særlig indsats sportslig

2010 Gerda Christensen
Gerda Christensen har tilbragt mange timer i løbet af sæsonen med at luge på tennisanlægget, desuden møder hun altid møder op til vore arrangementer, ikke bare dem hun har meldt sig til, men hvis der mangles en makker ved f.eks. åben tennis, så ring til Gerda, og hun er der i løbet af 10 minutter, så hun fik pokalen for at have ydet en særlig indsats arbejdsmæssigt og socialt.

 

2011  25 års jubilæumsudvalget, bestående af Karen Tinggaard, Irene Kristiansen, Lars Dalgaard og Aske Skovgaard.

Udvalget tildeles pokalen for at have ydet en særlig indsats arbejdsmæssigt og socialt ved på flotteste vis at have sørget for, at vi i foråret kunne fejre vort 25 års jubilæum på festlig og værdig vis, dels ved standerhejsningen den 30. april og dels på festdagen den 4. juni. Og så har de oven i købet formået at skabe et lille overskud, som vil blive brugt til en billedkollage over festlighederne og en glaskeramisk kogeplade.

 

2012 Jakob Mørk

Træner Jakob Mørk tildeles 15 års jubilæumspokalen for sæson 2012 for at have ydet en særlig indsats som træner. Jakob har været trofast træner for klubben i 4 år. Altid positiv, glad, energisk og hjælpsom. Han har et godt tag på børnene både, når der skal laves sjov, og når der skal kaldes til orden - det betyder, at børnene tydeligt "kan læse" ham - de er ikke i tvivl om, hvor de har ham og er rigtig glade for ham. Det gælder i øvrigt også forældrene. Han har for juniorudvalget været nem at samarbejde med, og vi håber, at kunne have ham som træner også næste år trods en til den tid forhåbentlig veloverstået kandidateksamen i jura.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

2013 Jørgen Andersen

Jørgen Andersen modtog pokalen for at have ydet en særlig indsats både arbejdsmæssigt og socialt for superseniorerne og dermed også for tennisklubben. Jørgen er altid positiv, glad og energisk - et eksempel på et rigtigt klubmenneske.

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 Henning Andersen

Bestyrelsen har besluttet at tildele Henning Andersen 15 års jubilæumspokalen for sæson 2014 for at have ydet en særlig indsats både arbejdsmæssigt og socialt. Henning har - og vil altid være - en uundværlig del at Harlev Tennis, selv om bentøjet ikke er til så meget tennis mere. Henning stiller gerne sin ekspertise til rådighed med hensyn til grillmad og som all-round håndværker.

Henning er altid positiv, glad og energisk - et eksempel på et rigtigt klubmenneske.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2015 Susanne Sjøgaard

Bestyrelsen har besluttet at tildele Susanne tennisafdelingens 15 års jubilæumspokalen for sæson 2015 for at have ydet en særlig indsats både arbejdsmæssigt og socialt. Susanne har gennem 2 sæsoner arbejdet utrætteligt for at få flere medlemmer i tennisklubben, især flere juniorer. Hun har fået gang i vintertennis i Næshøjhallen, skaffet trænere og hjælpetrænere samt fået nogle af dem på kursus. At det så ikke har kastet så mange medlemmer af sig som arbejdsindsatsen berettiger til, det er bare ærgerligt. Man kan bruge det gamle ordsprog, man kan trække en hest til vandtruget, men ikke tvinge den til at drikke. Tennisbestyrelsen vil gerne påskønne Susannes store arbejde ved at tildele hende årets jubilæumspokal, og vi håber alle på, at belønningen for hendes store arbejde vil vise sig i fremtiden.

--------------------------------------------------------------------------------------

2016 Bodil Andersen

Jubilæumspokalen blev tildelt Bodil Andersen for at have ydet en særlig indsats både spillemæssigt, arbejdsmæssigt og socialt for tennisklubben.

Bodil har været medlem siden klubbens start i 1986. Man ønskede at påskønne Bodils store arbejde for Harlev Tennis gennem alle årene ved at tildele hende pokalen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 Bodil Andersen 

Pokal

Ved standerhejsningen modtog Bodil Harlev Idræts Klubs lederpokal. 

Bodil har været medlem af Harlev Tennis lige siden tennisklubbens start i 1986. Alle årene med medlemsnummer nr. 81.

Bodil kom i juniorudvalget i 2009, og i 2013 kom hun også i bestyrelsen, samtidig med at hun fortsatte i juniorudvalget.

Bodil har besluttet at stoppe i både bestyrelse og juniorudvalg, men det betyder ikke, at hun ikke længere vil lægge arbejde i tennis. Hun fortsætter med at slå græs – og det er hele græsarealet fra P-pladsen og rundt om huse og baner. Vi kan altid regne med, at hun vil hjælpe, når vi måtte have brug for det. Et rigtigt klubmenneske og derfor fortjener Bodil i høj grad at modtage Harlev Idræts Klubs lederpokal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2017 Else Nielsen

Ved generalforsamlingen blev Else Nielsen tildelt Jubilæumspokalen for gennem flere år at have ydet en særlig indsats for at organisere Superseniorernes rengøring af klubhuset, så der altid er rent og pænt.

-------------------------------------------------------------------------

2018 Christian Kjeldsen

 

 Ved Generalforsamlingen 2018 blev Christian Kjeldsen tildelt Jubilæumspokalen for hans aldrig svigtende omsorg for tennisanlægget.

---------------------------------------------------------------

2019 Lars Nielsen

 Jubilæumspokalen blev tildelt Lars Nielsen. Lars har været medlem af Tennisafdelingen siden starten i 1986, og han er en meget flittig bruger af tennisanlægget. Træning og instruktion af nye medlemmer er han også klar til. Desuden er han altid parat til at hjælpe med praktiske gøremål ved klargøring af banerne om foråret og lukning om efteråret. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020

I forbindelse med hovedgeneralforsamlingen blev juniorerne i Tennisafdelingen tildelt Klubpokalen.

Jonathan Hartmann og Marius Andersen modtog pokalen på juniorernes vegne.

Ved generalforsamlingen 1.okt. 2020 blev Irene Kristiansen tildelt Jubilæumspokalen.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ved generalforsamlingen 30. september 2021 blev Jubilæumspokalen uddelt for sidste gang, og den gik til Inge Saunta og Marianne Eriksen.